www.ofertapune.net Mjek/e (3) | PunaIme

Mjek/e (3)

Kompania

QKMF Deçan

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Deçan

Data e publikimit

02/10/2020

Data e perfundimit

16-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shëndetësi

QKMF “Adem Ukëhaxhaj” në Decan, në bazë të nenit 8 të Ligjit te punës të R.K NR.03/-2012, nenit 4 të udhëzimit administrativ te MPMS nr.07/2017 dhe VENDIMIT NR.___ 196/04 dt.30.09. 2020 te Këshillit Drejtues të saj, publikon këte:

KONKURS – SHPALLJE PUBLIKE

Më anën e se cilës publikon 3 vendpunime për mjek (doktor të mjeksisë), në kohë të pacaktuar , sipas nenit 69 të ligjit për shëndetësi te Republikës se Kosovë),

Kushtet

Kandidatët-tet, kushtet e mëposhtme për puneësim i dëshmojn duke ia bashkangjitur Kerkesës për punësim dokumentëet

  1. Diplomen përkatëse të fakultetit te mjeksise
  2. Licencën e punës si MJEK-DOKTOR | MEDICINES;
  3. Certifikaten e lindjes;
  4. Certifikaten mjeksore, si dëshmi mbi aftësitë psikofizike për punësim dhe
  5. Deshmi nga zyra për punësim ge sjeni në marrëdhenje pune.

Shpailja mbetët e hapur 15 ditë nga dita e publikimit.

Organi kompetent | QKMF-s vendos mbi zgjedhjet e kandidatit-tes në afatin prej 30 ditësh nga dita e mbylljes se këti konkursi- shpalljeje.

⇒ Shpallja e plotë.