Mirëmbajtës/e (6)

Kompania

Motel Villa Deluxe

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

13-05-2022

Data e perfundimit

12-06-2022

Lloji i orarit

Full Time

Konkurs i hapur për vende pune nga Motel Villa Deluxe

Mirëmbajtës/e (6)

 Mirëmbajtëse (3)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Bën pastrimin e objektit
 • Mirëmban mjetet e punës që i përdorë;
 • Kujdeset për higjenën
 • Kryen edhe punë të tjera me kërkesë të mbikëqyrësit të tij/saj.

Kualifikimi dhe kushtet tjera të veçanta:

 • Të ketë të kryer shkollën e mesme
 • Preferohet së paku një (1) vit përvojë punë relevante;

Orari I punes: 8:00-16:00


Mirëmbajtës (3)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Bën pastrimin e objektit
 • Mirëmban mjetet e punës që i përdorë;
 • Kujdeset për higjenën
 • Kryen edhe punë të tjera me kërkesë të mbikëqyrësit të tij/saj.

Kualifikimi dhe kushtet tjera të veçanta:

 • Të ketë të kryer shkollën e mesme
 • Preferohet së paku një (1) vit përvojë punë relevante;

Orari I punes: 00:00-08:00 (Nderrimi i nates)

Të gjithë të interesuarat mund të kontaktojnë përmes numrit të telefonit: 045-170-700

Apliko këtu