www.ofertapune.net Mirëmbajtës i Pajisjeve Mekanike | PunaIme

Mirëmbajtës i Pajisjeve Mekanike

Kompania

Nivak Group

Lokacioni

Gjithë Kosovën

Data e publikimit

04-03-2024

Data e perfundimit

22-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Inxhinieri

TEKNIK KODIDICIONERI/ MIREMBAJTES I PAISJEVE MEKANIKE

 Aftësitë e nevojshme, njohuritë dhe përvoja

 • I gatshëm për të udhëtuar nëpër Kosovë.
 • Minimum i diplomuar në shkollë të mesme/ ose arsim profesional përkatës
 • Përvojë pune me Kondicioner / Instalim, servisim, mirembajtje
 • Përvoja e punës në Departamentin e Shërbimit Teknik të Kondicionerëve/Instalimeve Mekanike është një avantazh
 • Përvoja minimale 2 vjeçare  në një punè të ngjashme
 • Përvojë në riparimin e difekteve, mirëmbajtjes, instalimit (montimit/çmontimit) të pajisjeve të ajrit të kondicionuar/mekanike te vertetueshme
 • Njohuri rreth Riparimit dhe Mirëmbajtjes bazë të sistemeve të mëposhtme:

 *VRV/VRF, Fancoil, Pompë Nxehtësie, Rooftop, Njësi për trajtimin e ajrit, Perde ajri

 *Sistemet e ventilimit

 • I afte te punoje me shokët e skuadrës dhe i orientuar drejt rezultateve maksimale
 • Aftesi te mira komunikimi
 • Njohuri te paketes MS Office
 • Patentë shoferi te vlefshëme dhe shofer aktiv
 • Njohuri të gjuhës angleze të shkruar dhe të folur (ose njohje e mirë e turqishtes)

Përshkrimi i punës

 Për  Dyqanet LCWAIKIKI ekzistuese dhe të reja që hapen:

 • Riparim  Defekte të sistemit të ajrit të kondicionuar/mekanik
 • Mirëmbajtja periodike e pajisjeve të ajrit të kondicionuar/mekanike
 • Në rast se nuk është në gjendje të gjejë zgjidhje, merrni miratimin nga Zyra Qendrore, duke marrë  mbështetjen lokale dhe monitorimin e procesit
 • Mbajtja e listës së inventarit të dyqaneve të ajrit të kondicionuar/pajisjeve mekanike të përditësuara dhe raportimi
 • Raportimi i punës tek Inxhinieri i Zyrës Qendrore
 • Puna në terren (Dyqanet ekzistuese LC Waikiki)

MEKANİK TEKNİSYENİ

Gerekli Beceriler, Bilgiler ve Deneyimler

 • Kosova içerisinde her bölgeye ziyaret edebilecek
 • Minimum lise diploması veya ilgili mesleki eğitimi olan
 • Klima sistemleri ve mekanik kurulum sistemlerinde deneyimli
 • Benzer işlerde en az 2 yıl tecrübesi olan
 • Klimalardaki arıza onarımı, bakım, kurulum (montaj ve sökme) konusunda deneyimi olan
 • Altta belirtilen sistemlerin temel tamir ve bakımı hakkında bilgi sahibi olunması

*VRV/VRF, Fan Coil, Isı pompası, Rooftop, Hava kontrol ünitesi, Hava Perdesi

*Havalandırma sistemleri

 • Takım arkadaşları ile uyumlu ve sonuç odaklı çalışabilecek
 • İletişim becerileri yüksek
 • MS Office programı kullanmayı bilen
 • Geçerli sürücü belgesi olan ve aktif araç kullanabilen
 • Hem yazılı hem de sözlü İngilizce bilgisi (veya ileri derecede Türkçe bilgisi)

IŞ TANIMI

Mevcut ve Yeni Açılan LCWAIKIKI Mağazaları İçin:

 • Klima ve mekanik sistemlerin tamiri
 • Klima ve mekanik sistemlerin ekipmanlarının aylık bakımı
 • Çözüm bulunamaması durumunda Genel Müdürlükten onay alınması, yerel destek alınması ve süreç takiplerini iyi yönetebilen
 • Klima ve Mekanik malzemeleri mağaza stok listelerinin güncel tutulması ve aylık olarak raporlanması
 • İş gücünün Genel Müdürlük Mühendisine raporlanması
 • Sahada çalışmak (Mevcut LC Waikiki Mağazaları)

AIR-CONDITIONING/MECHANICAL TECHNICIAN

Required Skills, Knowledge and Experience

 • Willing to travel throughout Kosovo.
 • Minimum a High-school graduated/ or relevant Vocational education
 • Experience at working on Air-Conditioning / Mechanical Intallation at work-site
 • Experience of working at Air-Conditioning / Mechanical Installation Technical Service Department is an asset
 • Minimum 2 year experiences in a similar organization
 • Experience of repairing breakdown, maintenance, installation (mounting/demounting) of Air-Conditioning/ Mechanical Devices
 • Knowledge about basic Repair&Maintenance of below systems:

*VRV/VRF, Fancoil, Heat Pump, Rooftop, Air Handling Unit, Air Curtain

*Ventilation Systems

 • Compatible working with teammates and result-oriented
 • Good communication skills
 • Knowledge in MS Office tools
 • Valid driver’s license and active driver
 • Command of both written and spoken English (OR a good command of Turkish)

Job Description

For  Existing & New Opening LCWAIKIKI Stores:

 • Repairing Air-conditioning/ Mechanical System breakdowns
 • Maintaining Air-conditioning/ Mechanical equipments periodically
 • In case it is unable to find solution, get approval from the Head Office, taking local support and process monitoring
 • Keeping Air-conditioning/ Mechanical equipments store inventory lists updated and reporting
 • Reporting labor to the Head Office Engineer
 • Working in the field (existing LC Waikiki Stores)

Apply through the button “Apliko Këtu”

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?