www.ofertapune.net Mësimdhënës të gjuhës Gjermane, Mësimdhënës të gjuhës Franceze | PunaIme

Mësimdhënës të gjuhës Gjermane, Mësimdhënës të gjuhës Franceze

Kompania

Ré Nao

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

06-09-2023

Data e perfundimit

01-01-2024

Lloji i orarit

Full Time

RRETH KOMPANISË

“Ré nao” është një ndër shkollat më të para në industrinë e ofrimit të shërbimit të kurseve online me një llojllojshmëri të gjerë të gjuhëve të huaja. Shkolla jonë operon me një kuadër profesional dhe cdo herë duke përdorur teknologji të avancuar dhe metodologji bashkëkohore.

Misioni ynë është të krijojmë dhe të mirëmbajmë një vendshkollim virtual dhe fizik me përmasa të gjera e të shkëlqyera e cila fuqizon studentët të arrijnë potencialin e tyre më të lartë përmes metodave tona të mësimdhënies, më mësimdhënës me eksperiencë të lartë.

Meqë nga fillet e veprimtarisë sonë, na është besuar edukimi juaj në gjuhët e huaja tani vijmë edhe më afër jush duke hapur edhe lokalin e parë në rr.Muharrem Fejza në Prishtinë.

Me rastin e hapjes së lokalit të ri, Shkolla e Gjuhëve të Huaja “Ré nao” kërkon të punësojë

Mësimëdhënës/e të profileve të ndryshme, si më poshtë:

  • Mësimdhënës të gjuhës Gjermane
  • Mësimdhënës të gjuhës Franceze

PËRSHKRIMI I PUNËS

  • Planifikimi dhe mbajtja e mësimeve: Zhvillimi i planeve mësimore, krijimi i materialeve mësimore dhe dhënia e mësimeve efektive që plotësojnë nevojat e nxënësve në nivelin e tyre.
  • Vlerësimi i përparimit të nxënësve: Administrimi dhe notimi i testeve, detyrave të shtëpisë dhe vlerësimeve të tjera për të vlerësuar përparimin e nxënësve.
  • Ofrimi i udhëzimeve të individualizuara: Identifikimi i nevojave individuale të të mësuarit dhe përshtatja e udhëzimeve për të përmbushur nevojat e studentëve që mund të kenë stile, aftësi dhe qasje të ndryshme të të mësuarit.
  • Krijimi i një mjedisi mësimor pozitiv: Krijimi i një mjedisi mikpritës dhe gjithëpërfshirës në klasë që inkurajon pjesëmarrjen, angazhimin dhe bashkëpunimin midis studentëve.
  • Angazhimi në zhvillimin profesional: Qëndrimi aktual me përparimet në metodologjinë dhe teknologjinë e mësimdhënies, pjesëmarrja në aktivitetet e zhvillimit profesional dhe ruajtja e kërkesave për certifikim ose licencim.
  • Bashkëpunimi me mësuesit dhe stafin: Puna në bashkëpunim me mësuesit dhe stafin për të siguruar një përvojë kohezive arsimore për studentët, dhe pjesëmarrja në mbledhjet dhe komitetet e shkollës ose të departamentit sipas nevojës.
  • Komunikimi me prindërit ose kujdestarët: Sigurimi i përditësimeve të rregullta për prindërit ose kujdestarët mbi përparimin, sjelljen e nxënësve dhe informacione të tjera përkatëse. Përfshirja e elementeve kulturore: Përfshirja e elementeve kulturore në mësime dhe aktivitete për të nxitur një vlerësim dhe kuptim të gjuhës dhe kulturës.
  • Në përgjithësi, roli i një mësuesi të gjuhës së huaj është të frymëzojë dhe pajis studentët me aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të komunikuar në mënyrë efektive në gjuhën e synuar dhe për të zhvilluar një vlerësim dhe kuptim të kulturës që lidhet me gjuhën.

KUALIFIKIMET

Përgaditja arsimore: Kërkohet të jetë me diplomë bachelor ose në studime të gjuhës përkatëse. Njohuri amtare ose e rrjedhshme: Zakonisht kërkohet aftësi amtare ose rrjedhshmëri në gjuhë përkatëse, si dhe një kuptim i thellë i gjuhës, duke përfshirë gramatikën, sintaksën dhe fjalorin. Përvoja e mësimdhënies: Përvoja e mëparshme në mësimdhënien mund të jetë e dobishme.

Njohuri kulturore: Një kuptim i fortë gjuhës komunikuese dhe historisë së saj mund të jetë gjithashtu një aset.

Aftësi të forta komunikimi: Aftësitë efektive të komunikimit, si në gjuhë e huaj ashtu edhe në shqip, janë thelbësore për të pasur sukses si ligjërues.

Durim dhe fleksibilitet: Mësimdhënia e një gjuhe mund të jetë sfiduese dhe kërkon durim, përshtatshmëri dhe fleksibilitet për të punuar me një gamë të ndryshme nxënësish dhe stilesh të të mësuarit.

Shenim: Esenciale për të gjithë kandidatët është që të kenë një përputhshmëri me natyrën, veprimtarinë dhe misionin e shkollës Ré nao.

MËNYRA E APLIKIMIT

Nëse mendoni se jeni kandidati/ja i/e duhur dhe i plotësoni të gjitha kriteret e kërkuara me sipër rreth pozitës së cilës dëshironi të aplikoni, atëherë klikoni në këtë link https://shorturl.at/fopv0