www.ofertapune.net Menaxher i Prokurimeve | PunaIme

Menaxher i Prokurimeve

Kompania

Neptun

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

19-04-2024

Data e perfundimit

22-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Menaxhment

Neptun hap konkurs per Menaxher/e i/e Prokurimit

 • Pozita: Menaxher i Prokurimeve
 • Vendndodhja: Administratë, Prishtinë

Menaxheri i Prokurimeve është përgjegjës për planifikimin, koordinimin dhe monitorimin e të gjitha aktiviteteve të prokurimit brenda kompanisë.
Drejton proceset e prokurimit, duke përfshirë identifikimin e nevojave të furnizimeve, bërjen e analizës së tregut, negociatat me furnizuesit, dhe sigurimin e produktit ose shërbimit të nevojshëm për organizatën në mënyrë efikase dhe efektive.
Menaxheri i Prokurimeve menaxhon një ekip të punonjësve të prokurimit dhe bashkëpunon ngushtë me departamentet tjera për të siguruar që nevojat e tyre të prokurimit janë plotësuar në mënyrë të përmbajtshme.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Planifikon dhe koordinon proceset e prokurimit në përputhje me nevojat e kompanisë.
 2. Identifikon furnizuesit potencialë dhe bën analizën e tyre për të siguruar që ata ofrojnë produktet dhe shërbimet e nevojshme në çmimet më konkurruese dhe me cilësinë më të mirë.
 3. Harton dhe menaxhon kontratat me furnizuesit, duke siguruar që të gjitha kushtet janë të përputhshme dhe të përmbushura.
 4. Zhvillon dhe zbaton politika dhe procedura të prokurimit të kompanisë.
 5. Monitoron performancën e furnizuesve dhe vepron për të adresuar çdo çështje apo shqetësim.
 6. Bashkëpunon ngushtë me departamentet tjera për të kuptuar nevojat e tyre të prokurimit dhe për të siguruar që ata janë të përmbushur në kohën dhe mënyrën e duhur.
 7. Menaxhon buxhetin e prokurimit dhe siguron që aktivitetet e prokurimit janë të realizuara në kufijtë e buxhetit të caktuar.
 8. Mbikëqyr dhe menaxhon ekipin e punonjësve të prokurimit, duke ofruar orientim dhe udhëzime në përputhje me nevojat e kompanisë.

Kualifikimet e kërkuara:

 1. Bachelor në fusha të lidhura me biznesin, menaxhimin e furnizimit, apo një degë të ngjashme.
 2. Përvojë pune të vlefshme në fushën e prokurimit, idealisht në një pozicion menaxhues.
 3. Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe negociimi.
 4. Aftësi të shkëlqyera organizative dhe menaxhuese.
 5. Njohuri të thella të praktikave të mira të prokurimit dhe të ligjeve të aplikueshme.
 6. Aftësi për të punuar në një mjedis të shpejtë dhe të ndryshueshëm.
 7. Njohuri të mira të software-ve të prokurimit dhe teknologjive të tjera të lidhura me prokurimin.
 8. Aftësi për të punuar si pjesë e një ekipi dhe për të bashkëpunuar me një gamë të gjerë të personave të ndryshëm në organizatë.

Si të Aplikoni:

Të gjithë kandidatët të dërgojnë CV-në në adresën tonë elektronike: [email protected] deri me datën e fundit të aplikimit 30.04.2024.