www.ofertapune.net Menaxher i Operacioneve në Kosovë | PunaIme

Menaxher i Operacioneve në Kosovë

Kompania

TOYZZ SHOP

Lokacioni

Gjithë Kosovën

Data e publikimit

06-03-2024

Data e perfundimit

21-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Menaxhment

Toyzz Shop shpallë konkurs për:
 • Menaxher i Operacioneve në Kosovë
Kompetenca dhe Kualifikimet
 • Të jetë me eksperiencë në shitje me pakicë dhe shumicë,
 • Të ketë diplomë Bachelor, mundësisht edhe Master,
 • Të flasë rrjedhshëm gjuhën shqipe, angleze dhe turke,
 • Duhet të dijë t’i përdorë programet MS Office,
 • Të jetë i suksesshëm në menaxhimin dhe motivimin e ekipit,
 • Të jetë në gjendje të drejtojë ekipet me të cilat punon duke analizuar preferencat e blerjeve të vendeve ku funksionon 
 • Të jetë i suksesshëm në menaxhimin e procesit dhe projektit,
 • Të jetë i aftë në zgjedhjen e problemeve dhe të menduarit analitik,
 • Të jetojë në Kosovë ose të jetë shtetas i Kosovës 
Përshkrimi i punës:
 • Menaxhimi i dyqaneve rajonale në përputhje me qëllimet, misionin, vizionin, politikat dhe prioritetet e kompanisë, 
 • Kryerja e studimeve të nevojshme dhe ndërmarrja e veprimeve për rritjen e performancës së shitjeve dhe arritjen e objektivave të shitjes, 
 • Bartja e parimeve dhe vlerave të kompanisë dhe kënaqësisë së klientit në vendin tonë dhe garantimi i qëndrueshmërisë së tij, 
 • Ndarja e informacioneve që vijnë nga njësitë qendrore me drejtuesit e dyqaneve në rajon dhe përditësimit të aplikacioneve, 
 • Të viziothen kohë pas kohe dyqanet, 
 • Monitorimi i përputhshmërisë së proceseve vizuale me standardet e dyqaneve rajonale, 
 • Informimi i njësive përkatëse për ditët e shënuara të rajonit dhe ndarja e sugjerimeve të veprimit për planifikimin e produktit, marketingun, etj. 
 • Të ndjeken proceset e dërgesës në mes të Depos Qendrore dhe Depos në Kosovë.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes butonit “Apliko Këtu” apo përmes email-it [email protected]

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?