www.ofertapune.net Menaxher i Kujdesit ndaj Klientit | PunaIme

Menaxher i Kujdesit ndaj Klientit

Kompania

Elektroservis Kosova & Neptun Kosova

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

20-06-2024

Data e perfundimit

23-07-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Menaxhment

Elektroservis Kosova sh.p.k & Neptun Kosova sh.p.k hapin konkurs për – Menaxher të Kujdesit ndaj Klientit,

Jemi në kërkim të një individi të përkushtuar me përvojë në kujdesin ndaj klientit për të udhëhequr ekipin tonë të shërbimit ndaj klientit.
Kandidati i suksesshëm do të jetë përgjegjës për implementimin dhe  sigurimin e standardeve të larta të kënaqësisë së klientit, menaxhimin e operacioneve të përditshme të departamentit të shërbimit ndaj klientit dhe zbatimin e strategjive për të përmirësuar përvojën e përgjithshme të klientit.

Pozita: Menaxher i Kujdesit ndaj Klientit

Vendndodhja: Prishtinë, 

Raporton te: CEO

Përgjegjësitë Kryesore:

 • Udhëheqja e Ekipit: Udhëhiqni, trajnoni dhe zhvilloni një ekip të përfaqësuesve të shërbimit ndaj klientit për të siguruar që ata të ofrojnë shërbim të jashtëzakonshëm për klientët tanë ne Elektroservis Kosova dhe Neptun Kosova sh.p.k
 • Menaxhimi i Përvojës së Klientit: Mbikëqyrni trajtimin e pyetjeve, ankesave dhe komenteve të klientëve, duke siguruar zgjidhje të shpejta dhe të kënaqshme.
 • Monitorimi i Performancës: Ndiqni dhe analizoni treguesit kryesorë të performancës (KPI) për të siguruar që ekipi të përmbushë ose tejkalojë standardet e shërbimit. Zbatoni përmirësime bazuar në të dhënat e performancës.
 • Përmirësimi i Procesit: Zhvilloni dhe rafinoni procedurat, politikat dhe standardet e shërbimit ndaj klientit për të rritur efikasitetin dhe kënaqësinë e klientit.
 • Zgjidhja e Problemeve: Trajtoni çështjet e ngritura nga klientët dhe ofroni zgjidhje në mënyrë profesionale dhe të shpejtë.
 • Raportimi: Përgatitni dhe prezantoni raporte të rregullta mbi performancën e shërbimit ndaj klientit dhe komente për menaxhmentin e lartë te Elektroservis Kosova dhe Neptun Kosova sh.p.k.
 • Bashkëpunimi: Punoni ngushtë me departamente të tjera, si shitjet, marketingu dhe zhvillimi i produktit, për të siguruar një qasje të bashkuar ndaj kujdesit ndaj klientit per Elektroservis Kosova dhe Neptun Kosova sh.p.k
 • Menaxhimi i Buxhetit: Menaxhoni buxhetin e departamentit të shërbimit ndaj klientit, duke siguruar operacione me kosto-efektive per Elektroservis Kosova dhe Neptun Kosova sh.p.k

Kualifikimet:

 • Të ketë të përfunduar studimet Bachelor në fusha sociale përbën përparësi,
 • Studimet Master, e preferueshme,

Përvoja e punës:

 • 2-4 vite në pozicion të ngjajshëm

Kualifikime shtesë:  

 • Njohuri të mira të gjuhës angleze (të shkruar dhe të folur)
 • Aftësi të mira analitike, nivel të lartë përgjegjësie
 • Aftësi të avancuara Excel (Microsoft Office),

Aftesite personale dhe organizative:

 • Aftesi shume te mira te menaxhimit te kohes;
 • Aftesi te forta analitike dhe raportuese;
 • Aftesi për zgjidhjen e problemeve;
 • Fleksibilitet dhe pershtatshmeri ndaj ndryshimeve dhe sfidave;

Si të Aplikoni:

Ju lutem dërgoni CV-në dhe letër motivimi përmes butonit “Apliko Këtu” ose në adresën email [email protected] me subjektin Aplikim për Menaxher të Kujdesit nda Klientit- [Emri dhe Mbiemri juaj]”. Afati për aplikim është deri më 04.07.2024! 

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?