www.ofertapune.net Menaxher i financave (katër pikat e klinikes) | PunaIme

Menaxher i financave (katër pikat e klinikes)

Kompania

Klinika Dentare Dental Center

Telefoni

044/191-145

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

09/07/2020

Data e perfundimit

22-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Menaxhment

Klinika dentare “Dental Center Prishtinë” klinik stomatologjike ka hapur pozitën për:

Menaxher i financave (katër pikat e klinikes)

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Menaxhon hyrjet dhe daljet për 4 pikat e klinikes, si dhe performancën financiare duke matur dhe analizuar rezultatet si dhe duke iniciuar veprime korrektuese;
 • Zhvillon dhe implementon politika financiare duke siguruar efiçiencë operacionale;
 • Bën planifikimin strategjik financiar;
 • Identifikon dhe adreson riskun financiar;
 • Siguron që kompania operon në përputhje me të gjitha rregullativat dhe kërkesat ligjore;
 • Kryen analiza periodike financiare për të identifikuar dhe zgjidhur problemet aktuale dhe potenciale;
 • Mbikëqyrë punën e gjithë departamentit të financave;
 • Raporton tek pronaret gjendjen financiare duke zhvilluar parashikime financiare, analizuar rezultatet, analizuar diferencat dhe duke rekomanduar mundësi për përmirësim;

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë e nivelit Bachelor apo Master (e preferueshme) në fushën e Financave apo Kontabilitetit;
 • Përvojë pune në fushën e financave të paktën tri (3) vjet;
 • Përvojë pune në pozita menaxheriale (e preferueshme);
 • Njohja e gjuhës angleze (e preferueshme);
 • Aftësi të shkëlqyeshme menaxhuese, në grup;
 • Aftësi të thella analitike dhe aftësi për të bërë parashikime financiare;
 • Paga është e konkureshme në treg;

Nëse jeni në kërkim të sfidave të reja të punësimit dhe jeni i gatshëm dhe i motivuar për të punuar në një ambient që nxitë zhvillimin profesional, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj në e-mail adresën [email protected] më së largu deri më: 22.07.2020

Per informata mund te kontaktoni në:
044 191 145
044 284 543
044 391 486

Klinika dentare “Dental Center” Prishtinë