www.ofertapune.net Menaxher i deposë | PunaIme

Menaxher i deposë

Kompania

Reforma

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

26/10/2020

Data e perfundimit

15-11-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Menaxhment

Kompania Reforma Automotive eshte kompani lidere ne tregun automobilistik. Në kuadër te zgjerimit të aktiviteteve të saja, shpall konkurs për këto vende te lira pune:

Pozita: Menaxher i deposë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Është përgjegjës për menaxhimin, mirëmbajtjen dhe administrimin e mirë të stokut dhe raporton mbi gjendjen fizike të tyre
 • Organizon dhe kontrollon mallërat gjatë procesit të pranimit duke siguruar saktësi në numërim
 • Menaxhon procesin e pregaditjes se porosive, kompletimit te dokumentacionit dhe dërgimit të mallrave deri tek destinacioni përkatës
 • Menaxhon dhe organizon punën e stafit në depo si dhe monitoron performancën e punonjësve dhe arritjet e ekipit
 • Komunikon dhe bashkevepron me mbikeqyresit dhe bashkepunetoret
 • Detyra tjera të përcaktuara nga mbikqyrësi

Kualifikimet dhe aftësitë:

 • Përvojë së paku 2 vite në pozitë të ngjajshme
 • Te zotërojë diplomë universitare
 • Aftësi planifikuese dhe organizim të punës
 • Patent shoferin e kategorisë B
 • I gatshëm për pune ekipore
 • Aftësi të mira kompjuterike
 • I\e afte të punoj, të veprojë dhe të gjykojë drejt në situata më presion të shtuar

Konkursi eshte i hapur deri me 15 nentor 2020.

Kandidatët e interesuar mund të dorëzojnë CV-në së bashku me dokumentacionin përkrahës në email adresen zyrtare

[email protected] deri në afatin e caktuar.

Vetëm kandidatët te cilët i plotësojnë kushtet e kërkuara do të ftohen në intervistë