www.ofertapune.net Menaxher i depos | PunaIme

Menaxher i depos

Kompania

Kulinare

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

23/09/2020

Data e perfundimit

06-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Menaxhment

Ndërmarrja Kulinare shpk me seli në Prishtinë është ndërmarrje që furnizon sektorin e gastronomisë me pajisje dhe vegla hoteliere. Në kuadër te zgjerimit të aktiviteteve të saja, shpall konkurs për këtë vend të lirë pune:

Pozita: Menaxher i depos

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Është përgjegjës për menaxhimin, mirëmbajtjen dhe administrimin e mirë të stokut dhe raporton mbi gjendjen fizike të tyre;
 • Organizon dhe kontrollon mallërat gjatë procesit të pranimit duke siguruar saktësi në numërim;
 • Menaxhon procesin e pregaditjes se porosive, kompletimit te dokumentacionit dhe dërgimit të mallrave deri tek destinacioni përkatës;
 • Menaxhon dhe organizon punën e stafit në depo si dhe monitoron performancën epunonjësve dhe arritjet e ekipit;
 • Komunikon dhe bashkevepron me mbikeqyresit dhe bashkepunetoret
 • Detyra tjera të përcaktuara nga mbikqyrësi.

Kualifikimet dhe aftësitë:

 • Përvojë së paku 2 vite në pozitë të ngjajshme;
 • Te zotërojë diplomë universitare;
 • Aftësi planifikuese dhe organizim të punës;
 • Patent shoferin e kategorisë B;
 • I gatshëm për pune ekipore;
 • Aftësi të mira kompjuterike;
 • I\e afte të punoj, të veprojë dhe të gjykojë drejt në situata më presion të shtuar.

Konkursi eshte i hapur deri me 6 tetor 2020.

Kandidatët e interesuar mund të dorëzojnë CV-në së bashku me dokumentacionin përkrahës në email adresen zyrtare [email protected] deri në afatin e caktuar.

Vetëm kandidatët te cilët i plotësojnë kushtet e kërkuara do të ftohen në intervistë.