www.ofertapune.net Menaxher i Atraksioneve | PunaIme

Menaxher i Atraksioneve

Kompania

Hyperactive

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

14-06-2024

Data e perfundimit

06-07-2024

Lloji i orarit

Full Time

Përshkrimi i punës

Menaxher i Atraksioneve

 • Mbikëqyr operacionet ditore të të gjitha atraksioneve për të siguruar që ato janë të sigurta dhe funksionojnë siç duhet.
 • Zbaton dhe monitoron procedurat operacionale për të mbajtur standarde të larta të sigurisë dhe shërbimit.
 • Siguron që të gjitha procedurat dhe standardet e shërbimit të ekzekutohen sipas nevojës për të garantuar nivelet më të larta të kënaqësisë së klientit.
 • Mbikqyrë Team Leaders te atraksioneve dhe vlereson ata ne baza te rregullta
 • Promovon në mënyrë aktive lojëra, aktivitete ose shërbime shtesë për të përmirësuar përvojën e klientëve dhe për të kontribuar në gjenerimin e të ardhurave.
 • Adreson çështjet e mirëmbajtjes me shpejtësi për të minimizuar ndërprerjet dhe për të siguruar një përvojë të pandërprerë për klientët.
 • Përgjigjet me shpejtësi ndaj komenteve dhe shqetësimeve të klientëve, duke adresuar çështjet për të siguruar një përvojë pozitive.
 • Bashkëpunon dhe menaxhon Masterat e tjerë të Lojërave dhe anëtarët e stafit për të siguruar funksionim të qetë dhe menaxhim efikas të klientëve.
 • Mbështet planifikimin dhe ekzekutimin e ngjarjeve, festave ose turneve speciale të organizuara nga HyperActive.
 • Vendosë objektiva gjithpërfshirëse të performancës dhe përcjellë përmbushjen e tyre.
 • Krijon raporte te performances se atraksioneve dhe propozon modifikime te nevojshme
 • Mbeshtete ekipen e biznesit dhe operacioneve per arritjen e te gjitha objektivave te caktuara
 • Krijon një atmosferë mikpritëse dhe tërheqëse për të përmirësuar përvojën e përgjithshme të klientëve.
 • Ka fokus përmirësimin e eksperiencës së klientëve brenda qendrës.
 • Komunikon me ekipet e mirëmbajtjes për të siguruar inspektime të rregullta dhe riparime në kohë të atraksioneve.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes butonit “Apliko këtu”

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?