www.ofertapune.net Koordinatore e Zyrës Ekzekutive | PunaIme

Koordinatore e Zyrës Ekzekutive

Kompania

BPB - Banka për Biznes

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

07/09/2020

Data e perfundimit

15-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Bankë

Koordinatore e Zyrës Ekzekutive

Kualifikimet e nevojshme:

 • Diplomë Universitare
 • Përvojë pune në sistemin bankar
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit dhe prezantimit
 • Aftësi të shkëlqyeshme të planifikimit dhe organizimit
 • Aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës, përcaktimit të prioriteve dhe arritjes së objektivave
 • Nivel i avancuar i Gjuhës Angleze dhe përdorimit të Microsoft Office

Përgjegjësitë kryesore:

 • Përgjegjëse për përgatitjen e prezantimeve, raporteve dhe të gjitha dokumenteve relevante me Zyrën Ekzekutive
 • Përgjegjëse për organizimin e takimeve të Zyrës Ekzekutive
 • Bënë koordinimin mes Zyrës Ekzekutive dhe palëve të tjera Përfaqëson Zyrën Ekzekutive në takime sipas nevojës
 • Menaxhon rrjedhën e informacionit në kohë dhe në mënyrë të saktë
 • Harton plan gjithëpërfshirës për zhvillimin e aktiviteteve dhe menaxhimin e Zyrës Ekzekutive Identifikon kanalet më efektive të proceseve dhe komunikimit me qëllim të mbështetjes së
 • funksionit dhe rolit të Zyrës Ekzekutive
 • Rekomandon përmirësim të proceseve me qëllim ngritjen e efikasitetit të Zyrës Ekzekutive

Procedura e aplikimit

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi plotësoni formularin për aplikim duke bashkëngjitur dhe CV-në tuaj, në këtë link: https://www.bpbbank.com/forma-e-aplikimit-per-punesim/

Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Afati i aplikimit është deri me datë: 15 Shtator 2020