www.ofertapune.net Koordinator/e Zyre | PunaIme

Koordinator/e Zyre

Kompania

Instituti Austriak i Ekselencës (AIEx)

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

22/06/2020

Data e perfundimit

05-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Menaxhment

PËRSHKRIMI

 • Pozicioni Punës: Koordinator/e Zyre
 • Vendi Punës: Prishtinë, Kosovë
 • Status:Punë me orar të plotë
 • Kompania: Austrian Institute of Excellence Shpk

AIEx- INSTITUTI AUSTRIAK I EKSELENCËS është në kërkim të një kandidate/i, e/i cili kërkon sfida të reja, të motivuar për eksploruar fushën e edukimit në vazhdim, me një Team profesionistësh të cilët sjellin në Shqipëri dhe Kosovë stadardet me të larta të kualifikimeve për biznesin.

Profili i Kompanisë:

AIEx- INSTITUTI AUSTRIAK I EKSELENCËS është marka nëpërmjet së cilës ne ofrojmë kurse, trajnime, certifikime, vlerësime ekzekutive dhe kualifikim në vazhdimësi për të rriturit, duke shërbyer si njësia e përgjithshme nëpërmjet së cilës ne mundësojmë shërbimet përbërëse të portofolit tonë. Instituti prej gati 20 vitesh i ofron tregut shqiptar dhe atij kosovar programe trajnimi dhe certifikim personeli në fushat teknike dhe soft-skills sipas standardeve EN ISO/IEC 17024 përmes Trupit Certifikues WIFI. Prej 2020, AIEx është partneri i asociuar i Predictive Index®.

Detyrat dhe përgjegjësitë e koordinatores/it:

 • Organizon dhe koordinon takimet dhe eventet
 • Ndërvepron dhe menaxhon marrëdhëniet me klientët
 • Koordinon punën e bazuar në projekte
 • Përgatit dhe redakton korrespondencën, komunikimet, prezantimet dhe skedarët e dokumenteve të tjera
 • Përkthen nga/në gjuhën gjermane/angleze dhe merr ofertat për/nga klientët ekzistues dhe/ose të rinj
 • Monitoron, përgjigjet dhe shpërndan njoftimet

Kandidati/ja duhet të plotësojë kriteret si vijon:

 • Të ketë diplomë minimalisht “Bachelor” në fushën e Marketing apo Administrim Biznesi
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Gjermane, gjuha angleze është plus.
 • Të ketë përvojë pune të paktën 1 (një) vit në institucione në marrëdhënie me klientin, marketing/shitje.
 • Të zotërojë aftësi shumë të mira të përdorimit të kompjuterit në programet bazë operative të tij, paketa Microsoft Office.
 • Të ketë aftësi shumë të mira organizative dhe komunikimi, si dhe për të punuar në grup, angazhim profesional, efiçencë në punë, etj.
 • Të ketë aftësi të mira organizative dhe të raportojë në kohë për detyrat e ngarkuara.

Nëse jeni të interesuar për këtë mundësi, ju lutemi dërgoni CV tuaj në [email protected]