www.ofertapune.net Kontabilist, Zyrtar Kredie | PunaIme

Kontabilist, Zyrtar Kredie

Kompania

Kosovo Grameen - Missione Arcobaleno

Lokacioni

Gjakovë , Gjilan , Pejë , Prishtinë , Prizren

Data e publikimit

20-03-2024

Data e perfundimit

25-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Banka

TITULLI Shpalljes: Kontabilist dhe Zyrtar Kredie

Punëdhënësi: KGMAMF

Pozita: Kontabilist dhe Zyrtar Kredie

Qytetet: Prishtine, Peje, Prizren, Gjilan

Kosova Grameen Missione Arcobaleno Fondi i Mikrokreditit (KGMAMF) ka kënaqësinë të informojë publikun se do të rekrutojë staf për pozitën e Kontabilistit të Degës dhe Zyrtarit të Huasë për Degën Prishtinë, Pejë, Prizren dhe Gjilan. Ju mund të dërgoni CV-në tuaj përmes emailit: [email protected] apo përmes butonit “Apliko Këtu” dhe do të telefonoheni sa më shpejt të jetë e mundur.CV te jete nje fajll i vetem ne formatin PDF(te perfshihen te gjitha diplomat dhe certifikimet-nese posedohen)

Kualifikimet e kërkuara:

  • Preferohet Diplomë Bachelor në Kontabilitet, Financë ose fusha të ngjashme.
  • Të gjithë kandidatët e interesuar (meshkuj dhe femra) janë të lutur të dorëzojnë CV-në e tyre
  • (Vetëm kandidatët e listës së ngushtë do të ftohen për intervistë).

Positions: Branch Accountant and Loan Officer

City: Prishtine ,Peje , Prizren , Gjilan

Kosovo Grameen Missione Arcobaleno Microcredit Fund (KGMAMF) is pleased to inform the public that it will be recruiting staff for the position of Branch Accountant and Loan Officer for Prishtina ,  Peje,  Prizren and Gjilan Branch. You can submit your CV through email: [email protected] or through button “Apply Here” and you will be called in the soonest possible time. CV must be a single file in PDF format (include all diplomas and certifications – if possessed)

QUALIFICATIONS Required:

  • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance or related field preferred.
  • All (male & female) interested candidates are requested to submit their CV
  • (Only short listed candidates will be invited for an interview).

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?