www.ofertapune.net Kontabilist/e / Financa, Rrobaqepëse, Mirëmbajtës/e | PunaIme

Kontabilist/e / Financa, Rrobaqepëse, Mirëmbajtës/e

Kompania

Donika Loci

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

19-06-2024

Data e perfundimit

24-07-2024

Lloji i orarit

Full Time

KONKURS

Donika Loci Fashion” Sh.P.K., kompanië në fushën e dizajnit të modes, kërkon persona të kualifikuar për
tu bërë pjesë e stafit të saj në pozitat:

 • Kontabilist/e
 • Rrobaqepëse,
 • Mirëmbajtës/e

1.Kontabilist/e

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Të jetë i/e aftë në hedhjen e veprimeve financiare në programin kompjuterik të kontabilitetit në kohë dhe me saktësi si: llogaritë e inventarit, klientëve, furnitorëve etj.
 • Të kryej deklarimet në kohë reale të shtimit dhe pakësimit të fuqisë puntore.
 • Duhet të ndjekë dhe menaxhojë të gjitha çeshtjet që kanë lidhje në maredhënien me ligjet për sa i përket tatim taksave dhe detyrimeve të tjera financiare.
 • Harton pasqyrat financiare periodike sipas kërkesave të eprorit.
 • Duhet të jetë i azhornuar vazhdimisht me ndryshimet në rregulloret fiananciare dhe legjislacion.
 • Analizon dhe raporton llogaritë kryesore kontabël.

Kualifikimet dhe Aftësitë

 • Të ketë mbaruar Fakultetin Ekonomik .
 • Të ketë eksperiencë pune ne kontabilitet
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze.
 • Të njohë mirë programet e kontabilitetit në nivelin e kontabilistit si dhe të përdorë programet bazë Office, Outlook etj.
 • Të ketë njohuri shumë të mira rreth dokumentacioneve financiare.

2.Rrobaqepëse

Detyrat dhe përgjegjësitë per poziten Rrobaqepse:

 • Qepja e fustanave
 • Qepja e rruzave me dorë
 • Duhet te kete njohuri te mire te punes me makine.
 • Te jete e shkathte dhe te bashkpunoj ne çdo moment me koleget e punes.

3. Mirëmbajtës/e

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Bën pastrimin e objektit dhe apartmenteve;
 • Kujdeset për higjenën;
 • Preferohet përvojë punë relevante.

Mënyra Aplikimit:

Kandidatët të cilët plotësojnë kërkesat e lartëpërmëndura, janë të lutur të dërgojnë CV-në e tyre deri më
datë 01.07.2024 përmes butonit Apliko Këtu ose në adresën e-mail: [email protected]

+38349969393

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?