www.ofertapune.net Kontabilist | PunaIme

Kontabilist

Kompania

Shield Recruitment&HR

Lokacioni

Gjithë Kosovën

Data e publikimit

29-12-2023

Data e perfundimit

26-02-2024

Lloji i orarit

Full Time

Shield Recruitment & HR kërkon Kontabilistë 2 ( dy vende pune) për klientin e saj, kompani e njohur ndërkombëtare në fushën e ndërtimit me seli në Afriken Juglindore, Zimbabwe.
Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Organizon dhe mbikëqyr punën në financa dhe buxhet;
 • Kontrollon zbatimin e rregullave për financa dhe buxhet;
 • Kontrollon përdorimin e mjeteve financiare dhe të buxhetit për objektivat për të cilat janë përcaktuar;
 • Rregjistrimin e faturave të shitjeve dhe blerjeve, kontrolli detajuar i elementeve të faturave dhe kontabilizimit të tyre;
 • Regjistrimi i transaksioneve i bankave, ecurinë e gjendjeve në llogaritë kontabël;
 • Detyra të tjera që lidhen me punën dhe përgjegjesitë brenda Departamentit të Financës.Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt;

Detyrat dhe përgjegjësitë e lartë shënuara janë indikative.
Kualifikimet:

 • Fakulteti Ekonomik;
 • Së paku 2 vite përvojë punë fushën profesionale;
 • Njohuri pune të programeve Microsoft office (Word, Excel, Outlook);
 • Njohja e Gjuhës Angleze;
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe të punes në ekip;
 • Vetë-motivim dhe gatishmëri për të marrë përgjegjesi;
 • Aftësi të mira organizative;

Kualifikimet e lartë shënuar janë indikative.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes Web faqes së Shield Recruitment & HR https://shieldrecruitment.org/ deri me datë 15 Janar 2024 në ora 16:00.
Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do të kualifikohet.
Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.