Konsulent Implementimi të ERP sistemeve

Kompania

Kubit

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

13-05-2022

Data e perfundimit

12-06-2022

Lloji i orarit

Full Time

 Përshkrimi i plotë i punës

Ne po kërkojmë një Konsulent Implementimi të ERP sistemeve për të pilotuar procesin tonë të zbatimit të ERP softuerit tek klientet, duke siguruar hyrjen e suksesshme të klientëve të rinj dhe nevojat e tyre të softuerit ERP.

Konsulenti i Implementimit do të mbështesë ekipin e inxhinierisë softuerike duke punuar drejtpërdrejt me klientët për të kuptuar procesin e tyre të punës dhe kriteret e suksesit përmes analizave të detajuara.

Çfarë do të bëni për ne
Merrni pjesë në takime ndërfunksionale me udhëheqjen dhe klientët për të kuptuar nevojat dhe për të identifikuar problemet dhe zgjidhjet.
Përkthejeni nevojat e biznesit në dokumentacion për të përmbushur kërkesat e biznesit duke ruajtur praktikat më të mira teknike.
Krijoni, vërtetoni dhe menaxhoni raportet e drejtpërdrejta, mujore dhe tremujore të menaxhimit për klientët.
Bashkëpunoni me ekipën e inxhinierëve softuerik për të zgjidhur sfidat teknike rreth disponueshmërisë së të dhënave dhe raportimit financiar.
Zbatoni ndryshime në aplikacionet dhe komponentët ekzistues në një mjedis ekipi ndërfunksional me ritëm të shpejtë.

 Kualifikimet & Kërkesat

Diplomë Bachelor në Biznes, Sisteme Informacioni / Teknologji, ose ndonjë fushë studimi të ngjashme (ose në progres)
Patent shofer të kategorisë B
Përparësi të madhe kan aplikuesit me përvojë në fushen e analizës se biznesit

 Aftësitë kryesore të nevojshme

Aftësi të shkëlqyera analitike
Aftësi të shkëlqyera komunikimi me shkrim dhe verbal
Menaxhon detyra të shumta në të njëjtën kohë dhe ka aftësi të forta organizative
Njohuri bazë për financa dhe kontabilitet
Vetë-fillues me aftësi të forta për zgjidhjen e problemeve

Çfarë mund të bëjmë për ju

Mundësi për t’u ndjerë i angazhuar në punë që vlerësohet nga udhëheqja
Mundësi për të qenë kreativ dhe për të menduar përpara
Ndërtoni aftësitë analitike dhe bëhuni të aftë me mjetet kryesore të analitikës së ndërmarrjeve
Modeli hibrid i punës – Aftësia për të punuar në vend dhe në distancë

Ju lutemi dërgoni CV-në tuaj në: [email protected]

Apliko këtu