www.ofertapune.net Komercialist (1), Elektro serviser (2), Punëtor Teknik për Ftohje/Klimatizim (2), Praktikant në Servis (2) | PunaIme

Komercialist (1), Elektro serviser (2), Punëtor Teknik për Ftohje/Klimatizim (2), Praktikant në Servis (2)

Kompania

Horeca

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

03-05-2024

Data e perfundimit

31-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Retail dhe Distribuim

Horeca L.L.C. në Prishtinë shpallë konkurs për pozitat:

Komercialist (1), Elektro serviser (2), Punëtor Teknik për ftohje/klimatizim (2) dhe Praktikant në Servis(2)

Pozita: Komercialist

Detyrat dhe pergjegjësitë:

 • Të prezentojë, promovojë dhe shes produktet/shërbimet tek klientët ekzistues dhe potencial;
 • Të arrijë shitjet e synuara nën afatin e caktuar;
 • Të propozojë mënyra për rritje të shitjeve në bazë të kërkesave të klientëve;
 • Krijon dhe mirëmbanë kontakte me klient;
 • Bashkëpunon me mbikqyrësitë dhe bashkëpunëtorët;
 • Detyra tjera të përcaktuara nga mbikqyrësi

Kualifikimet:

 • Përvojë pune në shitje (pozitë të ngjajshme);
 • Aftësi në komunikim verbal dhe me shkrim;
 • Njohuri të gjuhës angleze;
 • Aftësi planifikuese dhe organizim të punës;
 • I gatshëm për pune në ekip;
 • Aftësi të mira kompjuterike;
 • Të posedoj patent shofer  (kategorisë B);

Pozita: Elektro serviser (2), Punëtor Teknik për ftohje/klimatizim (2) dhe Praktikant në Servis (2)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Bashkëpunon me ekipin e kompanisë për të realizuar detyrat që i caktohen;
 • Viziton pikat sipas planit operativ;
 • Kontrollimi dhe servisimi i pajisjeve (pajisje industriale);
 • Mirëmbajtja e pajisjeve të klientëve të kompanisë;
 • Montimi dhe demontimi i pajisjeve sipas kërkesës së përgjegjësit të servisit.

Kualifikimet:

 • Kandidati duhet të ketë njohuri profesionale me veglat elektrike, pajisjet, rrymën dhe hidraulikën;
 • Kandidati duhet të ketë të përfunduar të paktën shkollën e mesme;
 • Përvojë pune në lëminë e servisimeve të paisjeve/stabilimenteve ftohëse (frigorifer, friz etj.);
 • Menaxhim shumë të mirë të kohës, orar fleksibil dhe gatishmëri për punë;
 • Kandidati duhet të jetë i përgjegjshëm dhe të ketë sjellje profesionale ndaj klientëve;
 • Kandidati duhet të posedoj patent shofer (kategoria B).

Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë duke dërguar CV-në në emailin [email protected]