www.ofertapune.net Key Account Manager | PunaIme

Key Account Manager

Kompania

Ventius International

Lokacioni

Gjakovë

Data e publikimit

02-02-2024

Data e perfundimit

02-03-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Menaxhment

Ventius International L.L.C, është kompani e njohur internacionale dhe lider në rajon në fushën e prodhimit të shpuzës dhe dyshekëve.

Me një përkushtim për përsosmëri dhe fokus në ndërtimin e marrëdhënieve të qëndrueshme dhe afatgjata me klientët ne po kërkojmë një Key Account Manager entuziast dhe me përvojë që t’i bashkohet ekipit tonë dhe të kontribuojë në suksesin tonë të vazhdueshëm.

Si Key Account Manager, ju do të jeni përgjegjës për menaxhimin dhe mbajtjen e marrëdhënieve të qëndrueshme me klientët kryesor. Qëllimi primar është arritja e objektivave të kompanisë duke u përqendruar në rritjen e mundësive për shitje dhe kënaqësinë e klientëve.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Ndërton dhe mban marrëdhënie të forta dhe afatgjata me klientët e rinj dhe ekzistues, duke siguruar bashkëpunim dhe sukses të përbashkët;
 • Kupton nevojat e klientëve dhe vepron si këshilltar i besueshëm i tyre;
 • Ofron zgjidhje për çështjet dhe problemet me të cilat mund të përballën klientët, trajton ankesat dhe sigurohet të ruaj besimin e tyre;
 • Promovon produktet te klientët e rinj dhe ekzistues;
 • Ndihmon në zhvillimin dhe zbatimin e strategjisë së kompanisë për rritjen e biznesit dhe rritjen e kënaqësisë së klientëve;
 • Zbaton strategjinë e kompanisë në lidhje me mundësitë e rritjes dhe zgjerimin e prezencës në tregjet e synuara; 
 • Kryen analiza të kosto-benefiteve për klientët e rinj dhe ekzistues;
 • Përcjell trendët e tregut, aktivitetet e konkurencës dhe zhvillimet e industrisë;
 • Kryen detyra administrative dhe ndjek të gjitha procedurat e kompanisë;
 • Përmbushë ose tejkalon objektivat e shitjes;
 • Planifikon takimet dhe aktivitetet e shitjes;
 • Realizon vizita të shitjes me përfaqësuesit e klientëve ekzistues dhe të rijnë, duke ndërtuar një bashkëpunim të shkëlqyeshëm dhe produktiv;
 • Merr pjesë në panairet e shitjeve dhe udhëtime për takime zyrtare me klientë;

Kërkesat dhe kualifikimet:

 • Diplomë universitare në fushën e ekonomisë apo të ngjashme;
 • Përvojë e dëshmuar në menaxhimin e klientëve kryesor, e preferueshme në industrinë e dyshekëve dhe shpuzës;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe prezantimi;
 • Aftësi të shkëlqyera analitike, negociuese dhe qasje e orientuar drejt rezultateve;
 • Fleksibilitet për udhëtime të shpeshta në SHBA dhe BE;
 • Njohuri të avancuara të MS Office;
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze; 
 • Njohja e sistemeve ERP, konsiderohet përparësi;

Ne ofrojmë:

 • Pako gjithëpërfshirëse të kompensimit që ndjekë zhvillimin dhe rritjen tuaj;
 • Mundësi të shkëlqyera për zhvillim profesional brenda kompanisë;
 • Mjedis pune ku do të ndiheni të vlerësuar;
 • Punë me ekip profesional, të talentuar dhe miqësor; 

(Lokacioni): Gjakovë, Kosovë.

Nëse jeni person i pasionuar për arritjen e rezultateve të shkëlqyera në shitje, keni një vizion strategjik dhe dëshironi të punoni në një ambient dinamik dhe bashkëpunues ju ftojmë të aplikoni për pozitën Key Account Manager duke dërguar aplikacionin tuaj përmes butonit ‘Apliko Këtu’ ose në [email protected]

Aplikacioni juaj duhet të përmbajë CV-në tuaj, dëshmi mbi shkollimin dhe dokumente të tjera  relevante(letër rekomandimi, certifikata, etj.). Afati për aplikim do të jetë deri më datë 15 Shkurt 2024.

Ventius International L.L.C ofron mundësi të barabarta punësimi. Të gjitha aplikacionet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga ana jonë. 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Për më shumë informata:

 Ventiusinternational.com

  (+383) 45 558 857

(+383) 38 600 050


Ventius International L.L.C, is a well-known international company and a leading producer of foam and mattresses in the region.

With a commitment to excellence and a focus on building lasting relationships, we are seeking a dynamic and experienced Key Account Manager to join our team and contribute to our continued success.

As a Key Account Manager, you will be responsible for managing important client accounts and maintain strong relationships with them. The main goal is to maximize sales opportunities, ensure client satisfaction, and achieve company targets.

Key Responsibilities: 

 • Establish and maintain strong, long-term relationships with new and existing clients, ensuring mutual success and collaboration;
 • Understand client needs and become their trusted advisor;
 • Resolve any issues and problems faced by clients and deal with complains to maintain trust;
 • Promote products to new and existing clients;
 • Assist in developing and executing company strategy for business growth and increasing customer satisfaction;
 • Implement company strategies for growth opportunities, expanding presence in target markets;
 • Perform cost-benefit and needs analysis of new and existing clients;
 • Staying updated on market trends, competitor activities and industry developments;
 • Perform all administrative tasks and follow all companies’ procedures;
 • Meet or exceed sales goals;
 • Schedule sales appointments and activities;
 • Undertake sales visits and representation with all existing and prospective key accounts, delivering a strong productive working relationship;
 • Attending sales fairs and travel to meetings with existing and new clients;

Requirements and Qualifications:

 • University Degree in Business or other related field;
 • Proven experience of strong key account management, preferably in the sleeping products industry;
 • Strong interpersonal, presentations and communication skills with aptitude in building and maintaining long-term professional business relationships with clients;
 • Highly analytical and results driven with strong commercial and negotiation skills;
 • Flexibility for frequent travel to the US and the EU;
 • Advanced knowledge of MS Office;
 • Excellent communication and writing skills in English;
 • Knowledge of ERP systems, is an advantage;

We Offer:

 • Comprehensive salary package that follows your growth;
 • Excellent career and development opportunities within the company;
 • A working environment where you feel valued and appreciated;
 • Working with a highly talented, professional and friendly team;

Location: Gjakovë, Kosovo.

If you are passionate about achieving excellent sales results, have a strategic vision and want to work in a dynamic and collaborative environment, we invite you to apply for the Key Account Manager position by sending your application through the buton ‘Apliko Këtu’ or to [email protected]

Your application shall contain your CV, proof of education and other relevant documents (recommendation letter, certificates, etc.). The deadline for application is till 15th of February 2024.

Ventius International L.L.C is an equal opportunity employer. All applications will be treated as strictly confidential. Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

For more information:

Ventiusinternational.com

 (+383) 45 558 857 

(+383) 38 600 050  

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?