www.ofertapune.net Inxhinier i Prodhimit, Inxhiner i Ndërtimit, Mbikqyrës i Prodhimit | PunaIme

Inxhinier i Prodhimit, Inxhiner i Ndërtimit, Mbikqyrës i Prodhimit

Kompania

Unicron

Lokacioni

Pejë

Data e publikimit

08-04-2024

Data e perfundimit

06-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Inxhinieri

Pozita : Inxhinier I prodhimit

Kompania ‘’UNICRON’’ SH.P.K nje lider ne fushen e prodhimit te konstruksioneve metalike  është në kërkim të një Inxhinieri të Prodhimit për të bashkëpunuar në menaxhimin dhe përmirësimin e proceseve të prodhimit të saj. Inxhinieri i Prodhimit do të ketë përgjegjësi të rëndësishme në hartimin e planeve operative, menaxhimin e cilësisë dhe koordinimin me departamentet e tjera për të siguruar një prodhim të suksesshëm

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Hartimi dhe zbatimi i planeve operative për të siguruar efikasitetin dhe cilësinë e prodhimit.
 • Menaxhimi i proceseve të prodhimit për të përmbushur kërkesat e klientit dhe për të garantuar prodhimin e produktit në kohën dhe cilësinë e duhur.
 • Përmirësimi i proceseve të prodhimit përmes analizës së të dhënave dhe zbatimit të masave korrektuese.
 • Bashkëpunimi me ekipet e inxhinierisë së produktit, dizajnit, dhe menaxhimit të furnizimeve për të siguruar koordinimin e nevojshëm dhe për të adresuar problemet në mënyrë efikase.
 • Zbatimi i standardeve të sigurisë dhe mjedisit në të gjitha fazat e prodhimit.

Kërkesat:

 • Bachelor në Inxhinieri Mekanike, Inxhinieri Elektrike, Inxhinieri Industrial, ose fushë të ngjashme.
 • Përvojë relevante në menaxhimin e cilësisë dhe prodhimit është e dëshirueshme.
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe zgjidhjes së problemeve.
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe bashkëpunimit.
 • Njohuri të mira të softuerëve inxhinierike dhe teknologjive të prodhimit.
 • Përvojë në menaxhimin e projekteve është një avantazh.

Nëse keni interes dhe përputhni me kriteret e mësipërme, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj përmes butonit ‘Apliko Këtu‘ ose në adresën [[email protected]] me subjektin ” Inxhinier i Prodhimit”. Ju falenderojmë për interesin tuaj në të qenit pjesë e ekipit tonë të prodhimit.

Për më shumë informacion, vizitoni faqen tonë të internetit në www.unicron-ks.com.

Për kandidatët e përzgjedhur, do të kontaktojmë për një intervistë.


Pozita : Inxhiner I Ndërtimit

Kompania ‘’UNICRON’’SH.P.K nje lider ne fushen e prodhimit te konstruksioneve metalike  është në kërkim të një Inxhinieri të Ndërtimit të përvojësuar për të bashkëpunuar në projektet tona të ndërtimit. Si pjesë e ekipit tonë të ndërtimit, Inxhinieri i Ndërtimit do të ketë një rol kyç në menaxhimin dhe zbatimin e projekteve të ndërtimit për të siguruar suksesin e tyre në të gjitha aspektet.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Planifikimi, organizimi dhe menaxhimi i projekteve të ndërtimit nga fillimi deri në përfundim, duke përfshirë monitorimin e buxhetit, koordinimin e punëtorëve dhe mbikëqyrjen e punës së ndërtimit.
 • Interpretimi i planifikimeve të arkitekturës dhe inxhinierisë për të siguruar që puna e ndërtimit të përmbushë standardet e nevojshme dhe kërkesat e klientit.
 • Përgatitja dhe mbikëqyrja e dokumentacionit teknik dhe autorizimet e nevojshme për projektet e ndërtimit.
 • Bashkëpunimi me arkitektët, inxhinierët, dhe ekipet e ndërtimit për të siguruar koordinimin e nevojshëm dhe për të adresuar problemet e mundshme në mënyrë efikase.
 • Monitorimi i sigurisë në vendin e punës dhe zbatimi i protokolleve të sigurisë për të garantuar një ambient të sigurt për të gjithë punonjësit dhe të interesuarit.

Kërkesat:

 • Bachelor në Inxhinieri Civile, Inxhinieri Ndërtimi, ose fushë të ngjashme.
 • Përvojë pune relevante në fushën e ndërtimit është e dëshirueshme.
 • Njohuri të mira të softuerëve inxhinierike dhe teknikave të ndërtimit.
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe bashkëpunimit.
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe zgjidhjes së problemeve.
 • Licencimi i Inxhinierit të Licencuar është një avantazh.

Nëse jeni i interesuar për këtë pozicion dhe përputheni me kriteret e mësipërme, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj përmes butonit ‘Apliko Këtu‘ ose në adresën [[email protected]] me subjektin ” Inxhinier i Ndërtimit”. Ju falenderojmë për interesin tuaj në të qenit pjesë e ekipit tonë të ndërtimit në Kompaninë ‘’UNICRON’’SH.P.K.

Për informacione të mëtejshme, vizitoni faqen tonë të internetit në www.unicron-ks.com.

Kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për një intervistë.


Pozita : Mbikqyrës I Proshimit

Kompania ‘’UNICRON’’ SH.P.K , një lider në fushën e prodhimit të konstruksioneve metalike , është në kërkim të një Mbikqyrësi të Prodhimit të motivuar dhe të përkushtuar për të bashkëpunuar në ekipin tonë të prodhimit. Si pjesë e ekipit të mbikqyrjes së prodhimit, Mbikqyrësi i Prodhimit do të ketë një rol kyç në monitorimin dhe sigurimin e cilësisë së produkteve në të gjitha fazat e prodhimit.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Monitorimi i proceseve të prodhimit për të siguruar që produktet të prodhohen në përputhje me standardet e cilësisë dhe specifikimet e caktuara.
 • Përgatitja dhe zbatimi i protokolleve të kontrollit të cilësisë për testimin dhe verifikimin e produkteve në të gjitha fazat e prodhimit.
 • Identifikimi dhe korrigjimi i çdo problemi ose defekti në prodhim në mënyrë të menjëhershme për të garantuar cilësi të lartë dhe minimizimin e humbjeve.
 • Bashkëpunimi me ekipet e prodhimit, inxhinierisë dhe menaxhmentit për të adresuar çështje të cilësisë dhe për të përmirësuar proceset e prodhimit.
 • Përgatitja e raporteve të cilësisë dhe analiza e të dhënave për të identifikuar tendencat dhe për të rekomanduar masat për përmirësim.
 • Sigurimi që të gjitha operacionet e prodhimit përmbushin standardet e sigurisë dhe mjedisit për të garantuar një ambient pune të sigurt dhe për të respektuar rregullat dhe ligjet mjedisore.

Kërkesat:

 • Diploma në Inxhinieri Mekanike, Inxhinieri Elektrike, Inxhinieri Industrial, ose fushë të ngjashme.
 • Përvojë pune në fushën e mbikqyrjes së prodhimit është e preferueshme.
 • Njohuri të mira të procedurave të kontrollit të cilësisë dhe teknikave të kontrollit të prodhimit.
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe zgjidhjes së problemeve.
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe bashkëpunimit.
 • Përvojë në përdorimin e mjeteve dhe pajisjeve të testim-it dhe kontrolleve të cilësisë është një avantazh.

Nëse jeni i interesuar për këtë pozicion dhe përputheni me kriteret e mësipërme, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj përmes butonit ‘Apliko Këtu‘ ose në adresën [[email protected]] me subjektin ” Mbikqyrës i Prodhimit”. Ju falenderojmë për interesin tuaj në të qenit pjesë e ekipit tonë të prodhimit në Kompaninë ‘’UNICRON’’ SH.P.K .

Për informacione të mëtejshme, vizitoni faqen tonë të internetit në www.unicron-ks.com

Kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për një intervistë.

Top of Form

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?