www.ofertapune.net Inxhinier i Ndërtimtarisë – Konstruktiv | PunaIme

Inxhinier i Ndërtimtarisë – Konstruktiv

Kompania

Gërlica Company Sh.P.K.

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Ferizaj

Data e publikimit

22/05/2020

Data e perfundimit

19-06-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Ndertimtari

Gërlica Company sh.p.k me seli në Babush, Ferizaj shpall konkurs për një (1) pozitë

Inxhinier I Ndërtimtarisë – Konstruktiv

PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM

  • Inxhinieri duhet të ketë mbaruar Fakultetin Bachellor ose Master, dega Konstruktiv.
  • Inxhinieri i ndërtimtarisë ka për detyrë mbikqyrjen e punëve në teren. Projektet i përkasin ndërtimit të ulët dhe të lartë pra, janë të ndryshme duke filluar nga ato rezidenciale apo industriale e deri te ato të infrastrukturës teknike si hidrocentrale, impiante trajtimi të ujërave, trafostacione, rrugë, etj.
  •  Inxhinieri duhet të jetë i përgatitur që të merret me organizimin dhe drejtimin e punimeve të ndërtimit në përputhje me projektin, paramasën, specifikimet teknike dhe standardet deri në çertifikimin e punimeve dhe dorëzimin e objektit.
  • Planifikon mënyrën e realizimit të objektivave dhe ndjek në mënyrë të vazhdueshme realizimin e tyre;
  • Identifikon rreziqet kryesore në realizimin e objektivave dhe i raporton ato udhëheqësit të kompanisë/menaxherit;
  • Identifikon problemet teknike që kërkojnë zgjidhje për mbarëvajtjen e punimeve, drejton dhe propozon mënyrat dhe format e zgjidhjes së tyre;
  • Raporton në mënyre periodike (javore) te Administratori duke dorëzuar dokumente mbështetëse për punën e bërë në punishte;
  • Ndjek dhe siguron që rregullat e etikës dhe disciplinës në punë të zbatohen me korrektësi;
  • Realizon dhe mban përgjegjësi për të gjithë detyrat e tjera që i ngarkohen.

Dërgoni CV’n në email adresën [email protected]