www.ofertapune.net Inxhinier/e i Makinerisë (HVAC) (2) - Zimbabwe, Afrika Juglindore | PunaIme

Inxhinier/e i Makinerisë (HVAC) (2) – Zimbabwe, Afrika Juglindore

Kompania

Shield Recruitment&HR

Lokacioni

Jashtë Vendit

Data e publikimit

31-05-2024

Data e perfundimit

23-07-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Inxhinieri

Shield Recruitment & HR kërkon Inxhinier/e i Makinerisë (HVAC) 2 (dy vende pune) për klientin e saj, kompani e njohur ndërkombëtare në fushën e ndërtimit.

Vendi i punës: Zimbabwe, Afrika Juglindore

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Menaxhimi dhe ndjekja e të gjitha fazave të implementimit deri në përfundim të një projekti mekanik;
 • Koordinon të gjitha punimet/shërbimet mekanike, gjatë fazës së ofertës, si dhe gjatë zbatimit të projektit në punishte;
 • Mbikëqyrë instalimet e të gjtha sistemeve mekanike (HVAC+ MAKINERISE) të përfshira në projektet mekanike MEP;
 • Planifikon, organizon dhe monitoron punën e teknikeve dhe sigurohet se të gjitha punimet e kryera janë sipas kushteve dhe specifikimeve teknike të kërkuara nga investitori;
 • Koordinin punën mes grupeve të ndryshme instaluese në punishte;
 • Përgatit dhe monitoron grafikun e zbatimit të punimeve mekanike;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt;
 • Detyrat dhe përgjegjësitë e lartë shënuara janë indikative.

Kualifikimet:

 • Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike;
 • Së paku 3 vite përvoj pune në fushën e Inxhinierisë Mekanike, në sistemet HVAC, PLUMBING, SANITARE etj;
 • Njohuri në proceset dhe materialet nga sistemi HVAC;
 • Njohuri pune të programeve  si : Autocard, Autocard MEP, Exel Word;
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe të punes në ekip;
 • Vetë-motivim dhe gatishmëri për të marrë përgjegjesi;
 • Aftësi të mira organizative;
 • Kualifikimet e lartë shënuar janë indikative.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes Web faqes së Shield Recruitment & HR  https://shieldrecruitment.org/ deri me datë 06 Qershor 2024 në ora 16:00.

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do të kualifikohet.

Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.