www.ofertapune.net Inxhinier/e i/e Ndërtimit, Arkitekt/e, Menaxher/e i/e Shitjes, Menaxher/e i/e Administratës | PunaIme

Inxhinier/e i/e Ndërtimit, Arkitekt/e, Menaxher/e i/e Shitjes, Menaxher/e i/e Administratës

Kompania

Jona Construction

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

18-03-2024

Data e perfundimit

22-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

Titulli: Konkurs për Punësim: Pozita të Lira në Jona Construction

Jona Construction është një kompani e njohur në fushën e ndërtimit me një portfolio të pasur të punimeve të cilat janë të vendosura në lokacione të përshtatshme dhe të dëshirueshme.

Ne jemi në kërkim të kandidatëve të kualifikuar për pozitat e mëposhtme në qytetin e Prishtinës:

 1. Inxhinier/e i/e Ndërtimit,
 2. Arkitekt/e,
 3. Menaxher/e i/e Shitjes,
 4. Menaxher/e i/e Administratës.

Disa nga detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

Inxhinier/e i/e Ndërtimit

 • Bënë mbikqyrjen e punëve, vlerëson dhe rishikon projektet në zbatim, dhe zbatimin e tyre në harmoni më projektin kryesor.
 • Bën mbikëqyrjen e realizimit të punëve nga ana e kontraktorëve konform planifikimit dhe organizimit të punëve dhe caktimit të prioriteteve;
 • Identifikon mangësitë në projekte dhe parashtron kërkesat për përmirësimet e nevojshme;
 • Përgatitjen e raporteve për fillimin e punëve në proces dhe raportet përfundimtare .
 • Informon udhëheqësin e projektit për mbarëvajtjen e punëve, në pajtueshmëri me nevojat dhe kërkesat në vend-punim;
 • Përcjell secilin projekt investues veç e veç duke përgaditur lëndë të posaçme që nga fillimi i procedurave teknike.

Arkitekt/e

 • Realizon aktivitetet ditore të planifikuara;
 • Bën mbikëqyrjen e realizimit të punëve nga ana e kontraktorëve konform planifikimit dhe organizimit të punëve dhe caktimit të prioriteteve;
 • Bën planifkimin dhe realizimin e projektit dhe punëve sipas planit dinamik;
 • Bën mbajtjen e saktë dhe të rregullt të shënimeve ditore, raporteve mbi punët e kryera dhe ato të planifikuara dhe raportimin e rregullt të punëve tek udhëheqësit e kompanisë;
 • Pranon detyra të tjera të përcaktuara nga Drejtori ose udhëheqësi i drejtpërdrejtë.

Menaxher/e i/e Shitjes

 • Hulumton tregun e punës dhe planifikon shitjen
 • Menaxhimi dhe trajnimi I ekipit të shitjeve;
 • Arritja e planeve të shitjes dhe objektivave të caktuara nga kompania
 • Planifikimi i objektivave të shitjes mujore/vjetore dhe mekanizmat drejt arritjes se tyre
 • Zbatimi i strategjisë së shitjes dhe aktiviteteve tjera përcjellëse
 • Kordinimi i të gjitha aktiviteteve të shitjes me departamentet tjera të kompanisë.
 • Përpilimi i analizave të rregullta të tregut, shitjeve, dhe analiza të tjera përcjellëse

Menaxher/e i/e Administratës

 • Përgatitja dhe mirëmbajtja e dokumenteve administrative në baza ditore përfshirë pagesat, detyrimet, kontratat, marrëveshjet, projektet dhe dokumentet e tjera.
 • Mbledhja, radhitja dhe regjistrimi i faturave.
 • Asistim rreth përgatitjes së financave të organizatës, bashkëpunim të ngushtë dhe të rregullt me financierin.
 • Asistim për ekzekutimin e pagesave dhe shpenzimeve të tjera me kohë.
 • Asistim për realizim të projekteve dhe detyrave të tjera të organizatës.
 • Përgatitja e raporteve sipas detyrave të kërkuara për bordin, menaxhmentin, donatorët, dhe sipas nevojave të organizatës.
 • Përfshirje në përpilimin e projekteve dhe buxheteve.

 

Kualifikimet dhe Kërkesat:

 • Përvojë relevante në fushën e ndërtimit, shitjes ose administratës (varësisht nga pozita),
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe bashkëpunimi në ekip,
 • Aftësi të mira organizative dhe aftësi për të menaxhuar mënyrën e punës në një mjedis të shpejtë,
 • Aftësi për të punuar në një mënyrë autonome dhe për të marrë vendime të zgjuara,
 • Përshtatet me kulturën organizative të kompanisë.

Benefitet:

 • Pagë konkurruese dhe benefite shtesë,
 • Mundësi për zhvillim dhe avancim në karrierë,
 • Ambient pune i këndshëm dhe motivues.

Si të aplikohet:

Të interesuarit duhet të dërgojnë CV-në e tyre në email adresën [email protected], duke specifikuar pozitën për të cilën aplikojnë në subjektin e emailit.

Ose mund të telefononi në +383 46 200 011

Viber – Whatsapp : +382 68 540960

Afati i fundit për aplikim është më 30 Prill 2024. Aplikantët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.