www.ofertapune.net Inxhinier/e i/e Hidroteknikës | PunaIme

Inxhinier/e i/e Hidroteknikës

Kompania

Shield Recruitment&HR

Lokacioni

Gjithë Kosovën

Data e publikimit

29-12-2023

Data e perfundimit

28-02-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Inxhinieri


Shield Recruitment & HR kërkon Inxhinier/e i Hidroteknikës 2 (dy vende pune) për klientin e saj, kompani e njohur ndërkombëtare në fushën e ndërtimit me seli në Afriken Juglindore, Zimbabwe.
Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të ketë njohuri shumë të mira në realizimin e projekteve;
 • Të ketë njohuri shumë të mira në realizimin e projekteve;
 • Të njohë dokumentacionin Tekniko –Ligjor që nevoitet;
 • Plotëson cdo ditë raportet e nevojshme sipas kërkesave të projektit dhe menaxhmentit;
 • Harton në mënyrë të vazhdueshme librezën e masave për punimet që kryhen;
 • Të dijë të hartojë situacione dhe ato lidhur me proceset e realizuara;
 • Të ketë aftësi të monitorojë ecurinë e proceseve të punës;
 • Të ketë aftësi shumë të mira organizative, të dijë të koordinojë dhe te drejtojë stafin e perfshirë në project;
 • Plotëson në vazhdimësi dokumentacionin tekniko-ligjor gjatë fazave të ndërtimit deri në përfundim të projektit;
 • Mban përgjegjësi për zbatimin e punimeve në përputhje me projektet e zbatimit, preventivin dhe specifikimet teknike;
 • Zbaton grafikun e punimeve në përputhje me afatet e përcaktuara në kontratat e zbatimit të punimeve;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt;

Detyrat dhe përgjegjësitë e lartë shënuara janë indikative.
Kualifikimet:

 • Fakulteti i Ndërtimtarisë drejtimi Hidroteknikës;
 • Së paku 5 vite përvojë punë fushën e ndërtimtarisë/hidroteknikës;
 • Njohuri të thella profesionale, aftësi të shkëlqyshme hulumtuese, analitike dhe organizative;
 • MS OFFICE (Excel, Word, Outlook, Power Point, Project), Programe të Projektimit dhe Dizajnimit (AutoCAD apo ngjajshëm);
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe të punes në ekip;
 • Vetë-motivim dhe gatishmëri për të marrë përgjegjesi;
 • Aftësi të mira organizative;

Kualifikimet e lartë shënuar janë indikative.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes Web faqes së Shield Recruitment & HR https://shieldrecruitment.org/ deri me datë 15 Janar 2024 në ora 16:00.
Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do të kualifikohet.
Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.