www.ofertapune.net Hulumtues/e i/e Lartë | PunaIme

Hulumtues/e i/e Lartë

Kompania

Instituti GAP

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

17-03-2023

Data e perfundimit

31-10-2023

Lloji i orarit

Full Time

 Konkurs për Hulumtues/të Lartë dhe Hulumtues/e

Instituti GAP është duke kërkuar:

  • Një (1) Hulumtues/e të Lartë

në kuadër të një projekti që është aktualisht duke e zbatuar dhe ka për qëllim fuqizimin e grave dhe pakicave në Kosovë përmes mbështetjes direkte financiare dhe asistencës teknike për bizneset e tyre.

Kandidatët/et duhet të plotësojnë këto kushte:

  • Të kenë kualifikime akademike në ndonjë fushë që ndërlidhet me politikat publike (zhvillimi ekonomik, fuqizimi i grave dhe minoriteteve, financat publike);
  • Të kenë shkathtësi të avancuara në shkrimin dhe editimin e raporteve në gjuhën shqipe dhe angleze;
  • Të kenë të paktën dy vite pervojë pune në hulumtime (e preferuar përvoja në ndonjë think-tank vendor ose të huaj);
  • Të kenë publikime, si autorë/e ose bashkë-autorë/e të analizave/studimeve në fushën e politikave publike;
  • Të posedojnë shkathtësi për prezentimin e studimeve;
  • Aftësi të mira të shkrimit në gjuhën shqipe dhe angleze.

Instituti GAP është një think-tank vendor me më shumë se 15 vite përvojë në kërkime dhe avokim për politika më të mira publike. GAP ofron paga konkurrente dhe mundësi tejet të mira për zhvillimin e mëtejshëm të shkathtësive kërkimore dhe avancimit në karrierë.

Për të aplikuar për këtë pozitë ju lutem dërgoni:

  • CV-në tuaj,
  • një letër motivimi, dhe
  • një publikim/punim (në gjuhën shqipe ose angleze) në [email protected]

Konkursi është i hapur deri më 30 mars 2023. Kandidatët/et e suksesshëm pritet të fillojnë punë gjatë muajit prill.

Vetëm kandidatët/et e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.