www.ofertapune.net Horeca Sales Manager (2) | PunaIme

Horeca Sales Manager (2)

Kompania

Birra Prishtina

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

20/08/2020

Data e perfundimit

31-08-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Menaxhment

‘’Birra Prishtina” me seli në magjistralen Prishtinë – Ferizaj, shpall konkurs për 2 pozita pune:

Horeca Sales Manager

Përgjegjësitë dhe Detyrat:

 • Projekton dhe Harton politikat shitese dhe zhvilluese në sektorin Horeca.
 • Projekton dhe Implementon planin vjetor për vitin kalendarik.
 • Projekton, Organizon dhe Implementon, zgjerimin e portfolios së kompanisë në sektorin e Horecas.
 • Planifikime Financiare për shitjen në Horeca për të gjithë vitin kalendarik.
 • Sygjeron dhe Implementon aktivitetet e Trade Marketing në sektorin e Horecas.
 • Minitoron dhe Motivon forcen shitëse në horeca.
 • Harton planet javore/mujore të agjentave shites në Horeca
 • Identifikon qartë top klientat sa i perket konsumit të produktit “Birra Prishtina”
 • Monitoron konkurrencën dhe aktivitetet qe zhvillohen në treg.
 • Kryen vizita të klientat kryesore ne nivele javore dhe mujor.
 • Raporton dhe njofton, drejtorin e shitjes për të gjitha  aktivitetet e ndodhura në treg dhe të klientat në pergjithesi.

Kualifikimet Profesionale

 • Të kete arsim të lartë.
 • Pervojë pune në shitje, e mireseardhur.
 • Aftësi komunikuese dhe aftësi për negocim dhe paraqitje.
 • Shkathtësi të zgjidhjes së problemeve dhe identifikimin e nevojave të ndryshme.
 • Përparesi do të kene ata kandidate me pervoje pune në shitje.

Nëse shprehni interesim, ju lutem dërgoni një CV, diplomën (dhe certifikatat) si dhe një letër motivuese në e-mail adresën: [email protected]

Konkursi do te jete i hapur nga data: 20.08.2020 deri 31.08.2020.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen për intervistë pranë zyreve tona.