www.ofertapune.net Ftesë për Ofertë - Për Sigurim Shëndetësor dhe Aksidental | PunaIme

Ftesë për Ofertë – Për Sigurim Shëndetësor dhe Aksidental

Kompania

KosInvest

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

11-04-2024

Data e perfundimit

21-05-2024

Kategoritë

FTESË PËR OFERTË PËR SIGURIM SHËNDETËSOR DHE AKSIDENTAL

Institucioni Mikrofinanciar KosInvest i fton të gjitha kompanitë e interesuara që të dorëzojnë ofertat e tyre për Sigurim Shëndetësor dhe Aksidental për punonjësit e KosInvest dhe vartësit e tyre.

Meqenëse Institucioni Mikrofinanciar KosInvest ka mbuluar punonjësit me Sigurim Shëndetësor që nga viti 2010, kërkojmë nga Kompanitë Ofertuese të ofertojnë me pakot më të avansuara.

Afati i dorëzimit të ofertave është deri të Premtën, 26 Prill 2024, në ora 15:00.

Ofertat duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur me mbishkrimin “Ofertë për Sigurim Shëndetësor”, në Zyrën Qëndrore të IMF KosInvest, në adresë: Rr. Suteren, Llamella D, Arbëria 3, Nr. 01, 02, 03, 10000 Prishtinë.

IMF KosInvest ka të drejtë të anulojë ofertën dhe/ose të ndryshoj karakteristikat e ofertës dhe t’i ftojë pjesëmarrësit për të sjellur sërish ofertat e tyre. 

Cdo pyetje shtesë rreth kësaj ftese për ofertë mund ta adresoni në: [email protected] ose në numrin e tel: 038 240 664.