www.ofertapune.net Ftesë për Ofertë për Përkthime | PunaIme

Ftesë për Ofertë për Përkthime

Kompania

KosInvest

Lokacioni

Gjithë Kosovën

Data e publikimit

23-11-2022

Data e perfundimit

29-10-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

FTESË PËR OFERTË

Institucioni Mikrofinanciar KosInvest fton kompanitë të marrin pjesë në ofertim për përkthime të dokumenteve zyrtare me shkrim.  Dokumentet zyrtare të IMF KosInvest do të përkthehen në gjuhen shqipe, serbe dhe angleze.

Poashtu kompanitë duhet të kenë përkthyes të licencuar, sepse sipas nevojës IMF KosInvest do të ketë kërkesa për përkthim të dokumenteve për të cilat kërkohet vulosja nga përkthyesi i licencuar.

Dokumentet e nevojshme:

  • Çertifikatën e biznesit /NUI
  • Çmimet për përkthim për fjalë në EURO duke përfshirë TVSH-në
  • Formati i nënshkruar dhe i vulosur

Data e fundit për dorëzimin e ofertës së kompletuar është: 06.12.2022

Ofertat duhen të dorëzohen në pliko (zarf) të mbyllur dhe të shënuar: (Oferta për përkthime) në IMF KosInvest, rr. Lorenc Antoni nr.38 Prishtinë çdo ditë pune nga ora 09:00-15:00.

 Për çdo informatë shtesë mund të na kontaktoni në email adresën [email protected]   ose në numrin 038240664.