www.ofertapune.net Farmacist - Departamenti i Çështjeve Rregullative | PunaIme

Farmacist – Departamenti i Çështjeve Rregullative

Kompania

Medical Group

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

24-02-2023

Data e perfundimit

30-12-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Industri Farmaceutike

Farmacist i diplomuar për departamentin e çështjeve rregullative.

  • Diplomë bachelor në Farmaci, preferohet niveli
  • Master dhe Licenca valide profesionale
  • Përvoja profesionale në njërën nga kompanitë farmaceutike vendore në departamenti për qështjet rregullative ose në njërin nga agjensionet rregullatore për barna në Kosovë ose rajon do të konsiderohet si përparësi
  • Përvojë në pregatitjen e aplikacionit dhe dokumentacionit të nevojshem për procedurat e regjistrimit, ripërtrirjes dhe variacioneve për produktet medicinale
  • Njohuri për ligjet dhe udhëzimet administrative në fuqi për produktet dhe pajisjet medicinale , produktet dietetike dhe kozmetike
  • Njohuria gjuhës angleze në të folur dhe të shkruar në nivel tëavancuar është obligative
  • Njohuri në sistemet e menaxhimit të cilësisë ,kërkesat e standardeve ndërkombëtare si; ISO 9001:2015 dhe GDP. GMP do të konsiderohet si përparësi.
  • Patent shoferi dhe njohuritë në programet kompjuterike janë të obliguara

Dërgoni CV: [email protected]

Kontakto në: +383 38 713 333

Suksese!