www.ofertapune.net Ekspert i Logjistikës | PunaIme

Ekspert i Logjistikës

Kompania

Shield Recruitment&HR

Lokacioni

Gjithë Kosovën

Data e publikimit

29-12-2023

Data e perfundimit

02-03-2024

Lloji i orarit

Full Time

Shield Recruitment & HR kërkon Ekspert i Logjistikës 1 (një vend pune) për klientin e saj, kompani e njohur ndërkombëtare në fushën e ndërtimit me seli në Afriken Juglindore, Zimbabwe.
Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Zyrtari i Logjistikës është përgjegjës për inventarin (stokun) nën menaxhim të kompanisë prej fillimit të procesit:
 • Përgjegjës për porositjen e mallit, transportin, ruajtjen, ndarjen sipas grupeve, ngarkimin dhe transportin në lokacionin përfundimtar;
 • Kujdeset për lëvizjen, shpërndarjen dhe ruajtjen e materialit, inventarit dhe pajisjeve tjera sipas kërkesave dhe procedurave;
 • Koordinon të gjitha aktivitetet në lidhje me akomodimin brenda ndërtesës si dhe menaxhon kontratat për furnizime që ndërlidhen me logjistikën;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt;

Detyrat dhe përgjegjësitë e lartë shënuara janë indikative.
Kualifikimet:

 • Shkolla e Mesme
 • Së paku 2 vite përvojë pune në fushën e logjistikës;
 • Njohuri të thella profesionale, aftësi të shkëlqyshme hulumtuese, analitike dhe organizative;
 • Njohja e Gjuhës Angleze (e preferuar)
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe të punes në ekip;
 • Vetë-motivim dhe gatishmëri për të marrë përgjegjesi;
 • Aftësi të mira organizative;

Kualifikimet e lartë shënuar janë indikative.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes Web faqes së Shield Recruitment & HR https://shieldrecruitment.org/ deri me datë 15 Janar 2024 në ora 16:00.
Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do të kualifikohet.
Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.