www.ofertapune.net Ekonomiste | PunaIme

Ekonomiste

Kompania

KAG Asphalt Company

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prizren

Data e publikimit

18/06/2020

Data e perfundimit

30-06-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Kompania “KAG Asphalt Company” sh.p.k, me seli në Krushë të Vogël, shpall konkurs për këtë pozitë:

Pozita: Ekonomiste

Detyrat dhe pergjegjesite:

  • Rregjistrimin e faturave të shitjeve  dhe blerjeve , kontrolli detajuar i elementeve të faturave dhe kontabilizimit të tyre,
  • Regjistrimi i transaksioneve i bankave, ecurinë e gjendjeve në llogaritë kontabël.
  • Detyra të tjera që lidhen me punën dhe përgjegjesitë brenda Departamentit të Financës.

Kërkesa për kandidatët:

  • Të ketë mbaruar studimet e larta pranë Fakultetit Ekonomik,
  • Të ketë minimalisht 2 vjet eksperiencë pune si punonjës në financa dhe kontabilitet;
  • Të jetë përdorues i mirë i kompjuterit, të ketë njohuri të avancuara në Excel,
  • Të ketë njohuri mbi legjislacionin tatimor.

Për të aplikuar ju lutem dergoni CV-të dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet tuaja në adresen e-mail: [email protected]