www.ofertapune.net Drejtor Menaxhues | PunaIme

Drejtor Menaxhues

Kompania

BONEVET

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Kamenicë

Data e publikimit

18/11/2020

Data e perfundimit

18-12-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Menaxhment

BONEVET është në kërkim për një kandidat/e të kualifikuar dhe me pasion për të qenë Drejtor Menaxhues në Fondacioni BONEVET Kamenicë.

Drejtori Menaxhues është përgjegjës për menaxhimin e BONEVET Kamenica në koordinim me Bordin Drejtues si instanca më e lartë e organizatës, duke garantuar ambient të sigurtë, profesional, pozitiv dhe motivues për të gjithë. Ndër tjerash, përpilon planin vjetor, raportet vjetore, rekruton ekipin punues, angazhohet në gjetjen e fondeve financiare dhe siguron që të gjitha kostot dhe aktivitetet të jenë konform planeve vjetore.

Kandidati/ja ideal pritet të ketë aftësi të shkëlqyeshme në shkrim dhe në të folur në gjuhën shqipe dhe angleze.

Afati i fundit për aplikim është 18 dhjetor 2020

 

Kualifikimet bazike:

– Edukim në Menaxhment / Ekonomi / Shkencë dhe Teknologji apo fusha të ngjashme

– Eksperienca në menaxhim është e rekomanduar por jo e domosdoshme

– Rrjedhshmëri në gjuhën shqipe dhe angleze (në shkrim dhe në të folur)

– Rrjedhshmëri në përdorimin e mjeteve të ndryshme digjitale të punës

– Entuziazëm, proaktivizëm dhe përgjegjësi në punë dhe detyra

 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

– Menaxhimi i Fondacioni BONEVET Kamenicë

– Garantimi i një ambienti të sigurtë, profesional, pozitiv dhe motivues të punës dhe mësimit për të gjithë

– Përpilimi i planit vjetor për BONEVET Kamenica dhe raportimi i rregullt te Bordi Drejtues i organizatës

– Angazhimi në sigurimin e fondeve financiare nga të hyrat prej aktiviteteve, donatorëve, sponsorëve dhe burimeve tjera financiare

– Rekruton ekipin punues profesional dhe të angazhuar

Për aplikim dhe informata shtesë, ju lutem vizitoni këtë link: https://www.bonevet.org/dmkamenica/