www.ofertapune.net Brand Manager | PunaIme

Brand Manager

Kompania

Migros Group

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

10-01-2024

Data e perfundimit

27-02-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Retail dhe Distribuim

Migros Group SH.P.K. është kompani lidere që bën distribuimin e brendeve më të njohura botërore.
Bashkëpunimi me brendet që përfaqësojmë ka dëshmuar qasjen tonë të suksesshme në tregun
Kosovar dhe më gjerë. Me zgjerimin e kompanisë, po rritet edhe ekipa jonë komerciale dhe
dëshirojmë që të na bashkangjiten në rrugëtimin tonë persona dinamik, ambicioz dhe inovator.
Shpallim konkurs për:

BRAND MANAGER

Përgjegjësitë kryesore:

 • Përgjegjës/e për arritjen e objektivave te caktuara dhe komunikimit me partner;
 • Asiston ne udhëheqje të ekipës dhe koordinim të punëve;
 • Bënë analiza te tregut dhe biznesit, anketa per monitorimin e çmimeve, përcaktim të
  çmimeve dhe strategjive;
 • Planifikon, realizon buxhetin dhe asiston në aktivitetet e duhura qe ndihmojnë vendosjen e
  produktit në treg
 • Ndikon ne rritjen e vetëdijes për brendin dhe motivon rritjen e kërkeses nga konsumatorët
 • Përgatit raporte te caktuara, si një pasqyrë e të gjitha aktiviteteve te marketingut per brendin
  si dhe rezultateve te shitjes
 • Mbikëqyrë shitjet dhe analizën e shpërndarjes

Kushtet e përgjithshme:

 • Përvojë pune së paku një (1) vjet në pozitë të ngjashme;
 • Preferohet shkollim i lartë professional;
 • Të ketë njohuri të avansuar kompjuterike si dhe i/e gatshëm për tu aftësuar në programet
  kompjuterike të aplikueshme në kompani (MS Word, Excel, Internet, etj.);
 • Njohuria e gjuhës Angleze e domosdoshme, dhe gjuhëve tjera është përparësi;
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi;
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup;

Procedura e Aplikimit:
Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën:
[email protected] .
Tek subjekti te CEKET POZITA për të cilën aplikoni, në të kundërtën aplikacionet ku nuk është cekur
pozita janë të pavlefshme. Konkursi mbetet i hapur 30 ditë nga data e publikimit.
Migros Group
Zona industriale 4, 12000
Prishtinë, Kosovë