www.ofertapune.net Branch Manager | PunaIme

Branch Manager

Kompania

Banka Kombëtare Tregtare

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

20/08/2020

Data e perfundimit

03-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Bankë

NJOFTIM PËR PUNËSIM

 • Pozita Branch Manager
 • Vendi Albi Branch
 • Lokacioni Prishtinë
 • Data e Hapjes 20.08.2020
 • Data e Mbylljes 03.09.2020

Menaxheri i Degës është përgjegjës për administrimin dhe efikasitetin e aktiviteteve ditore në Degë, duke përfshirë operacionet, kreditimin, shitjen e produkteve/ shërbimeve, shërbimin ndaj klientit dhe sigurinë në përputhje me objektivat e bankës. 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Të prezentoj në BKT-në në mënyrë profesionale në komunitetin ku operon Dega, të promovoj dhe shes produktet e bankës përmes takimeve të rregullta me klientët ekzistues dhe
 • Të ndërtoj raporte bashkëpunimi me institucionet publike vendore dhe të marr pjesë në aktivitetet përkatëse të organizuara prej
 • Të njoh shumë mirë konkurrencën e tregut për të identifikuar avantazhet apo disavantazhet e produkteve dhe shërbimeve të BKT, si dhe të bëj propozime për ndryshime të mundshme me qëllim për të maksimizuar
 • Të ndjek me përpikmëri të gjitha rregulloret e lidhura me punë dhe në përputhje me rrethanat të rregulloj aktivitetet e punës dhe të informoj personat përgjegjës në degë në lidhje me ndryshimet dhe zhvillimet e mundshme.
 • Të zbatoj kontrollet e nevojshme për të shmangur devijimet nga politikat, obektivat e përgjithshme dhe standardet e përcaktuara.
 • Të kryesoj Komitetin e Kredisë së Degës dhe të aprovoj kredi dhe transaksione të degës nën autoritetin e dhënë në përputhje me manualet, rregulloret dhe kufijtë e
 • Të kujdeset që implementimi i kredisë të jetë në përputhje me miratimin e Komitetit të Kredisë.
 • Të ndjek të gjithë menaxhimin e procesit të kredive me probleme para dhe pas kalimit në procedurat ligjore.
 • Të arrijë objektivat e degës të miratuara nga Zyra Qendrore dhe të punoj drejt optimizimit të raportit të të ardhurave/ shpenzimeve në mënyrë që të arrihen rezultate

Kualifikimet:

 • Diplomë Universitare në Ekonomi.
 • Minimum 3 vjet eksperiencë në pozitë menaxheriale.
 • Aftësi të mira komunikuese, koordinuese, prezantuese dhe bindëse.
 • Aftësi organizative dhe të menaxhimit të kohës.
 • Njohuri shumë të mira në sektorin bankar dhe në sistemin bankar.
 • Njohuri të mira në kompjuter.
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze, në të folur dhe në të shkruar.

Kandidatët e interesuar inkurajohen të aplikojnë duke plotësuar formularin në gjuhën Angleze:

https://bkt-ks.com/bkt/burimet-njerezore/mundesi-punesimi/

Për çdo problem kontaktoni [email protected]

Të gjitha aplikacionet do të trajtohen me konfindencialitet të lartë. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të lajmërohen përmes telefonit.

⇒ Apliko online.