www.ofertapune.net Bashkëpunëtor në Departamentin e Shitjes | PunaIme

Bashkëpunëtor në Departamentin e Shitjes

Kompania

Ipko

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

05-04-2023

Data e perfundimit

02-06-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Retail dhe Distribuim

IPKO është një nga organizatat më të suksesshme në Kosovë dhe gjithnjë në rritje. Ne e kemi arritur suksesin përmes profesionalizmit, kreativitetit dhe punës ekipore. Ne jemi vazhdimisht në kërkim të personave të talentuar që të na bashkohen në punën tonë. Kësaj radhe, shpallim konkurs për:

Bashkëpunëtor në Departamentin e Shitjes

Kush jemi ne?

Rinjë

 • 71% e punonjësve janë në moshë 21-40; 

Besnik dhe të lidhur: 

 • Më shumë se 60% e stafit është në IPKO për 10+ vite; 
 • Indeksi i anketës tregon se ne kemi punonjës të aftë dhe të fuqizuar për të kryer punën e tyre.
 • Vlerësimet tregojnë angazhimin e lartë të punonjësve mbi mesataren;

Çka ofrojmë ne?

 • Lidhje më të forta në ekipet tona përmes aktiviteteve tona të ndërtimit të ekipit;
 • Ne ndihmojmë në ngritjen e moralit të punonjësve përmes formave të ndryshme të shpërblimeve;
 • Orari fleksibël i punës gjatë javës;
 • Mundësia për të lënë orarin e punës më herët të premten;
 • Përfitimet Mobile (MIN në IPKO, MIN për operatorët tjerë, SMS për të gjithë operatorët, Internet Mobile për Kosovën, Internet Mobile sipas rajonit, Shuma shtesë e kredisë);
 • Shërbimet e Internetit, DTV-së dhe Telefonisë për personelin pa pagesë;
 • Shtesa në masën 0,5% të pagës bazë mujore BRUTO për çdo vit përvojë pune;
 • Shtimi i vlerës bruto për shujtën ushqimore në çdo ditë të pjesëmarrjes në punë.

Çfarë presim nga ju?

I raporton Menaxherit të Njësisë dhe do t’i ketë këto përgjegjësi:

 • Zbaton procedura, detyra dhe aktivitete në lëminë e punës;
 • Ofron mbështetje operacionale dhe administrative;
 • Merr pjesë në përgatitjen e raporteve;
 • Përgatit të dhëna dhe i fut ato në system;
 • Përgatit dokumentacionin në lëminë e punës;
 • Arkivon dokumentacionin;
 • Kryen çfarëdo/të gjitha detyrat e tjera të caktuara nga menaxheri brenda fushës së përgjegjësisë.

Çka ju nevojitet?

 • Njohuri të shkëlqyeshme për: Regjistrimin e të dhënave, dokumenteve; hartim të raporteve dhe raportim; aftësi për t’i kuptuar detajet dhe informacionet sensitive në kuadër të lëmisë së punës.
 • Njohuri të shkëlqyeshme të Pakos MS Office.
 • Aftësi në punë ekipore.

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë. 

Vendi i punës: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim: 11.04.2023

Apliko këtu