www.ofertapune.net Asistente në Shitje (10), Asistente Administrative, Social Media Manager | PunaIme

Asistente në Shitje (10), Asistente Administrative, Social Media Manager

Kompania

NT Charlie

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

24-11-2022

Data e perfundimit

05-06-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Retail dhe Distribuim

OFERTA PUNE: SOCIAL MEDIA MENAGER, ASISTENTE ADMINISTRATIVE, ASISTENTE NË SHITJE.

Pozita: Social Media Menager

Detyrat & Përgjegjësitë:

 • Të menaxhoj dhe mbikëqyrë përmbajtjen në rrjete sociale,
 • Të njoh praktikat dhe teknologjitë më të fundit të rrjeteve sociale,
 • Të asistoj në strategjit e marketingut,
 • Të asistoj në krijimin e materialeve “content” për rrjete sociale foto dhe video.

Pozita: Asistente Administrative

Detyrat & Përgjegjësitë:

 • Përgjegjëse për kryerjen e detyrave administrative;
 • Kontaktimi me furnitorët dhe kientët e kompanisë;
 • Përgjegjëse për komunikime elektronike dhe informim;
 • Shërben si urë lidhëse në mes personelit administrativ dhe atij jo-administrativ;
 • Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme;
 • Regjistron depozitat dhe pagesat bankare;
 • Mbajtja e marrëdhënieve me furnitorët;
 • Krijimi I raporteve dhe interpretimi i te dhenave;

Kriteret:

 • Të ketë të përfunduar bachelor në Menaxhment apo ngjashëm;
 • Njohuri të mira të paketës MS Office;
 • Etikë pune dhe përpikmëri;
 • Njohja e gjuhes Angleze;

Përparsi kanë:

 • Eksperiencë pune në fushë të njejtë;
 • Janë të hapur të ndihmojnë edhe në punët e tjera të kompanisë;
 • Personat të cilët kanë aftësi të mira menaxhuese;

Pozita: Asistente ne Shitje 10 pozita

Kualifikimet:

 • Të jetë person i/e motivuar dhe i/e inspiruar për punë.
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi dhe adaptimi ndaj nevojave të klientit. 
 • Preferohet njohja e gjuhës Angleze.

Benefitet e punes:

Ushqimi

Transporti

Rroga + Perqindje

Kontrate te punes

Skema e pensioneve

Ekstra zbritje për blerje ne dyqanin Charlie

Mënyra e Aplikimit: 

Dërgoni CV-në tuaj në e-mail:

[email protected] duke shkruar në subjekt: 

EMRI, MBIEMRI – Pozita për të cilën aplikoni.

-Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në intervistë. 

-Vendi: Qendra Tregtare “Grand Store” Veternik-Prishtine.

Apliko këtu