www.ofertapune.net Asistent Menaxher i Restaurantit | PunaIme

Asistent Menaxher i Restaurantit

Kompania

Four Points By Sheraton Prishtina

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

12/05/2020

Data e perfundimit

26-05-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Hoteleri

Four Points By Sheraton Prishtina hap vend të lirë të punës

Departmenti:                         Food & Beverage

Raporton tek:                        Menaxheri i Restaurantit

Përgjegjës për:                     Kamarierët e Restaurantit

QËLLIMI I PUNËS

Përgjegjës për funksionimin e qetë dhe efikas të sallave të restorantit/barit/banketeve, si dhe cilësinë e shërbimit dhe koordinimin e ekipit të shërbimit. Ndihmon mysafirët me menunë dhe përzgjedhjet e tyre të verës dhe shërbimin e verës. Ai/ajo drejton me shembull dhe menaxhon ekipin e tij/saj që të ofrojë përsosmëri të shërbimit.

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

• Drejton, menaxhon, koordinon dhe kontrollon ekipin e restaurantit/ekipe të tjera të F&B. Përgatit orarin e përjavshëm për ekipin e tij/saj.

• Trajnon ekipin për operacione, shitje, kontrollon ata dhe jepni atyre reagime për punën e tyre.

• Ndërton marrëdhënie të mira me të ftuarit për të siguruar kënaqësinë maksimale të mysafirëve dhe motivimin e ekipit për një stil shërbimi të sjellshëm dhe mikpritës. Synon për të përmbushur dhe tejkaluar objektivat e vlerësimit të kënaqësisë së klientit të vendosur nga hoteli.

• Trajton të gjitha ankesat e mysafirëve në maksimumin e aftësive të tij në nivelin më të mirë profesional.

• Përfaqëson menaxherin e restaurantit në mungesë të tij.

• Kontrollon higjenën, pastërtinë dhe rregullsinë e restorantit, barit dhe të gjitha zonave të banimit. Bashkëpunon me departamentin e inxhinierisë dhe housekeeping për çdo çështje dhe kërkesë për mirëmbajtje.

• Sigurohet që ai/ajo dhe ekipi i tij/saj shërbejnë sipas standardeve të paraqitjes së ushqimit dhe standardeve të higjienës. Trajnon stafin për artikujt e menusë, përbërësit dhe teknikat e gatimit dhe bashkëpunon me Kuzhinierin Ekzekutiv për këtë.

• Ka njohuri të mjaftueshme në lidhje me verën dhe është i trajnuar në shërbimin e sommelier.

• Sigurohet që stoqet e enëve, mbulesave të tavolinave, tavolinave, karrigeve dhe pajisjeve të tjera të banketeve ruhen sipas procedurave të korporatës dhe janë të pastra dhe të rregullta. Koordinon inventarin e pajisjeve në bashkëpunim me personin përgjegjës të depove për të planifikuar sasi të mjaftueshme për ngjarjet e ardhshme.

• Ka njohuri mbi pajisjet e shërbimit dhe është i trajnuar për përdorimin e sigurt të pajisjeve.

• Sigurohet dhe kontrollon që i gjithë personeli i tij/saj të jetë i përshtatur me standardet para fillimit të shërbimit.

• Përgjegjës që vetë dhe ekipi i tij t’i përmbahen politikave dhe procedurave të departamentit.

• Respekton rregullat e shëndetit dhe sigurisë nga zjarri i hotelit dhe sigurohuni që ekipi i tij/saj të përmbahet.

• Trajnon dhe kontrollon ekipin e tij për përdorim të sigurt të pajisjeve për të minimizuar thyerjen dhe dëmtimin dhe për të bashkëpunuar ngushtë me Chief Steward. Bën kontrollimin e vendndodhjeve dhe llogaritjen e inventarit.

• Ruan veshjen e pastër në përputhje me standardet e Access

• Përgjegjës për t’i dhënë përgjigje Menaxherit të Restaurantit për çështje operative dhe ku ka vend për përmirësime.

• Ndërmerr përgjegjësi të tjera të caktuara nga menaxheri i tij/saj.

KUALIFIKIMI:

Edukimi: Preferohet të jetë i/e diplomuar nga shkolla e mesme, arsimimi për mikpritjen ose trajnimi profesional për mikpritjen.

Përvoja: Minimumi 3 vjet i pozicionit mbikëqyrës/menaxherial në një hotel me reputacion në operacionet F&B/restaurant me reputacion.

Kualifikime të tjera: Aftësi për të përdorur softuerin Opera, nivel të mirë të anglishtes së folur dhe të shkruar, njohuri në përdorimin e programeve MS Office, ka aftësi menaxhuese, aftësi të mira komunikimi, të aftë në menaxhimin dhe planifikimin e kohës, vëmendje ndaj detajeve, aftësi të mira përcjellëse dhe koordinuese, një lojtar i ekipit, paraqet sjellje pozitive nën stres, të vetë-motivuar.

Dokumentet për aplikim:

• CV (rekomandohet modeli CV Europass)

Si të aplikoni:

Kandidatët e interesuar janë të ftuar të paraqesin aplikimin e tyre elektronik në anglisht, në versionin PDF në [email protected] me temën e e-mailit: Emri dhe Mbiemri – Pozita

Afati i aplikimit: 26 Maj 2020 deri në orën 15:00.

Ju lutemi vini re se vetëm kandidatët me listë të shkurtër do të kontaktohen dhe ftohen në fazën tjetër të rekrutimit.

Ju lutemi vini re se një kopje origjinale e dokumenteve të aplikacionit tuaj (dëshmi e përvojës në punë, diploma mund të kërkohen për fazat e mëtutjeshme të rekrutimit).