www.ofertapune.net Asistent i IT-së | PunaIme

Asistent i IT-së

Kompania

Shield Recruitment&HR

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

20-06-2024

Data e perfundimit

24-07-2024

Lloji i orarit

Full Time

Shield Recruitment & HR kërkon Asistent i IT-së (1 vend pune) për klientin e saj, një ndër kompanitë më të konsoliduara në vend në fushën e Hotelerisë me seli në Prishtinë.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ndihmon krijimin, funksionimin si dhe mirëmbajtjen e teknologjisë informative (IT) në Swiss Diamond Hotel, Prishtina;
 • Përgjegjës që për çdo ditë të bëjë kontrollin dhe të mirëmbajë të gjitha ndërhyrjet eventuale në sistemin e harduerit dhe softuerit;
 • Përgjegjës për evitimin dhe zgjidhjen e problemeve të cilat paraqiten në kompjuter te secili i punësuar, që ka të bëjë me sistemet harduerike dhe me sistemet softuerike, siç janë funksionimi i rrjetit, viruseve, fshirja e dosjeve; si dhe të pajisjeve përcjellëse si printer, skaner, fotokopje, etj;
 • Ndihmon administrimin e llogarive kompjuterike (accounts), hapë postat elektronike (E-mail) për të punësuarit dhe mirëmban kompjuterët dhe serverin;
 • Përgjegjës për punët që i përkasin njësisë së IT-së, në organizimin e forumeve, konferencave, seminareve dhe trajnimeve në Swiss Diamond Hotel, Prishtina;
 • Ndihmon në administrimin e dhomës së serverit (Server Room);
 • Përgjegjës për përkujdesje të sjellshme, miqësore, profesionale dhe xhentile ndaj klientëve;
 • Ndihmon hartimin e raporteve për shpenzimet në njësinë e IT-së;
 • Përgjegjës për zbatimin e politikave të hotelit;
 • Kryen edhe punë të tjera profesionale, sipas kërkesës së eprorit, e të cilat janë në kuadër të veprimtarisë përkatëse të tij;
 • Përgjegjës për mbrojtjen e “parimit për përpunimin e të dhënave personale”, e që nënkupton përgjegjësinë që asnjë e dhënë personale e të punësuarve apo e klientëve nuk mund të publikohet, pa pëlqimin me shkrim të tij/saj. (Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale L-06/082);
 • Mirëmban të gjitha pajisjet elektrike që janë në përgjegjësi të tij dhe respekton  standardet ndërkombëtare higjieno sanitare;
 • Përkujdeset për ruajtjen e standardeve ndërkombëtare sanitare dhe të shëndetit në  punë e veçmas kontrollin higjienik të punës, kontrollin e përdorimit të aparateve dhe mjeteve të punës;
 • Përkujdeset për zbatimin e masave për mbrojtje në punë, mbrojtje nga zjarri dhe përdorimin e mjeteve personale mbrojtëse në punë;

Kualifikimet:

 • Përgatitje akademike (niveli bachelor) në fushën e teknologjisë informative;
 • Të ketë së paku 1 (një) vite përvojë pune në menaxhimin e teknologjisë informative;
 • Integritet të lartë dhe etikë;
 • Aftësi të dëshmuara menaxhimi dhe organizimi;
 • I aftë të punoj nën presion dhe fleksibil;
 • Shkathtësi të mira komunikimi dhe njohja e gjuhes angleze;
 • Të mos jetë nën hetime;

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes Web faqes së Shield Recruitment & HR  https://shieldrecruitment.org/ deri me datë 28 Qershor 2024 në ora 16:00.

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do të kualifikohet.

Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.