www.ofertapune.net Asistent /e e zyrës (2) | PunaIme

Asistent /e e zyrës (2)

Kompania

DIAKONIE TRAINING CENTER

Telefoni

028/530-156

Lokacioni

Mitrovicë

Data e publikimit

03/11/2020

Data e perfundimit

10-11-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Administratë

Afati per aplikim 03.11.2020 deri me 10.11.2020

Përgjegjësitë

 • Koordinoni aktivitetet dhe operacionet e zyrës për të siguruar efikasitetin dhe pajtueshmërinë me politikat e organizates.
 • Menaxhoni axhendat / regjistrimin e nxensave / aranzhimet e udhëtimit / takimet / pune me pale etj.
 • Asistenti  i zyrës siguron drejtimin e qetë të zyrave të organizates  sonë dhe kontribuon në nxitjen e rritjes së qëndrueshme.
 • Menaxhoni thirrjet telefonike dhe korrespondencën (e-mail, letra, pako etj.)
 • Krijoni dhe azhurnoni të dhënat dhe bazat e të dhënave me personelin, dhe të tjera
 • Ndiqni rezervat e furnizimeve të zyrës dhe vendosni porosi kur është e nevojshme
 • Dorëzoni raporte në kohë dhe përgatitni prezantime / propozime siç është caktuar
 • Detyra te tjera te percaktuara nga punedhensi.

Kualifikimi

 • Te kete te kryer fakultetin ekonomi, juridike, adminstrim biznesi
 • Përvojë pune ne administrate
 • Njohja e gjuhes Angleze ose Gjermane e obligueshme
 • Aftësitë e jashtëzakonshme të komunikimit dhe ndërpersonale
 • Shkathtësi të shkëlqyera organizative dhe udhëheqëse
 • Njohuri të shkëlqyera të MS Office
 • Patent shoferi kategoria B
 • Të interesuarit duhet të sjellin  CV me foto, letër motivuese, dokumentet tjera mbeshtetese (diploma, licenca, çertifikata trajnimi, referenca ).

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Aplikacionet mund ti dorëzoni  personalisht në adresën : Rr. Bislim Bajgora – Te rampa  40000, Mitrovice,

Tel:  028 530 156; Aplikacionet mund ti dergoni edhe ne adresen elektronike: [email protected]