www.ofertapune.net Arkitekt/e (2) | PunaIme

Arkitekt/e (2)

Kompania

GLS Architects

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

13-05-2024

Data e perfundimit

11-06-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Arkitekturë

Kompania GLS architects SH.P.K shpall konkurs për 2 vende pune: 

Pozita: Arkitekt/e;
Vendi i punës: Rruga Tirana, Lakrishtë, Prishtinë;
Kohëzgjatja: E pakufizuar;
Kualifikimet themelore:
Edukimi: min. Bachelor i Arkitekturës;
Përvoja: Së paku 2 vite përvojë profesionale (Të dëshmuara me referencë nga punëdhënësi paraprak);
Gjuhët: Shqip, Anglisht;
 
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:
 • Të ketë përgjegjshmëri të plotë profesionale dhe fleksibilitet në orar (Arritja e deadline);
 • Të bëj planifkimin dhe realizimin e projektit komfor rregullave dhe kërkesave të kompanisë;
 • Të realizoj aktivitetet ditore të planifikuara;
 • Vizatimi i planeve detale të arkitekturës (Me detaje dhe plane të sakta);
 • Detyrat tjera të përcaktuara nga menaxheri;
 • Machbarkeitsstudien, 3D, Vorprojekt, Ausführungspläne;
 • Vizualizime për projekte (Jo e domosdoshme);
 • Të gjitha vizatimet bëhen në gjuhën Gjermane me standarde të larta për Zvicër; 
Kualifikimet:
 • Paraqitje profesionale;
 • Diplome Universitare Bachelor / Master në Arkitekturë;
 • Shkathtësi funksionale dhe teknike;
 • Të ketë njohuri të avancuara me ArchiCAD (Si dhe të ndonjë software-i për 3D prezantim si: Lumion, 3ds Max, etj);
 • Punë me Mac OS; 
Mënyra e aplikimit: Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në dhe portfolion në e-mail adresën: [email protected]
Tek “Subject” duhet të shkruani pozitën dhe emrin: Arkitekt_Emri/Mbiemri;
 
Pas shqyrtimit të aplikacioneve do të kontaktohen vetëm kandidatët të cilët i plotësojne kushtet e lartëpërmendura.