www.ofertapune.net Agjent i Shitjes, Depoist, Merchandiser (Gjakovë) | PunaIme

Agjent i Shitjes, Depoist, Merchandiser (Gjakovë)

Kompania

Afri Group

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

19-03-2024

Data e perfundimit

15-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Retail dhe Distribuim

Afri Group hapë konkurs për pozitat: 

 1. Agjent i shitjes (1) (Prishtinë, Fushë Kosovë)
 2. Merschandiser per terenin e Gjakoves (1)
 3. Depoist (1) (Prishtinë, Fushë Kosovë)

Kualifikimet e kërkuara për Agjent i Shitjes 

 • Të ketë të mbaruar shkollën e mesme;
 • Së paku dy vite përvojë pune shitje në teren;
 • Të jetë komunikativ, të jetë i vendosur dhe të ketë vetë-iniciativë;
 • Të ketë aftësi bindëse në shitje;
 • Të ketë aftësi të mira të komunikimi
 • Patent shoferi kategoria B.

Detyrat dhe përgjegjegjësitë:

 • Të vizitojë blerësit sipas planit të dhënë nga menaxheri;
 • Të bëjë prezantimin dhe shitjen e produkteve në teren;
 • Të ndjekë ecurinë dhe mbarëvajtjen e këtyre produkteve në treg;
 • Analizon prezencën e produkteve në treg (konkurrencën, çmimet, promocionet, marketingun);

Kualifikimet e kërkuara për Merchandiser

 • Diplomë të shkollës së mesme,
 • Përvojë pune së paku 1 vjet;
 • Të posedojë aftësi të mira ndërpersonale;
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizimi dhe komunikimi;
 • Aftësi për menaxhimin e punës nën presion;

Kualifikimet e kërkuara për Depoist

 • Të bëjë pranimin e mallit ne depo
 • Pergatitjen e pajisjeve per ekipet ne teren
 • Regjistrimin e pajisjeve ne depo, mirembajtjen e stokut ne sistem
 • Të kujdeset për mirëmbajtjen e vendit te punës,
 • Detyra te tjera te percaktuara nga mbikqyresi direkt qe nderlidhen me punen

Të gjithë të interesuarit luten të dergojnë CV dhe një foto në email adresen:

[email protected]

apo ne numrin kontaktues +38349877990

Aplikacionet e dërguara pas mbylljes së konkursit nuk merren parasysh.