Administrate, Recepsionist/e, Pranues Malli, Inxhinier i Diplomuar (Drejtimi Elektro)

Kompania

Banja e Kllokotit Sh.P.K.

Telefoni

044/211-060

Lokacioni

Viti

Data e publikimit

05/07/2021

Data e perfundimit

01-08-2021

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Spitali Special për Terapi Fizikale me rehabilitim Banja e Kllokotit Sh.P.K. hap konkurs pune per keto pozita:

 • Administrate (Ekonomist i Diplomuar)
 • Recepsionist/e (Fakulteti Bachelor)
 • Pranues Malli
 • Inxhinier i Diplomuar (Drejtimi Elektro)

Administrate

Detyrat tuaja:

 • Përgjigja në pyetjet e klientëve, ofrimi i të dhënave, përpunimi i kërkesave, dhe adresimi i ankesave;
 • Përgjigja në thirrjet telefonike dhe njoftimi i klientëve për të zbatuar terminet dhe dërgesat;
 • Hartimi, mirëmbajtja dhe përditësimi i të dhënave;
 • Menaxhimi i inventarit dhe zyres si dhe porositja e materileve për zyre në rast mungese;
 • Caktimi i termineve, organizimi i termineve dhe përgatitja e raporteve;
 • Operimi me pajisjet e zyres.

Profili juaj:

 • I/E diplomuar ne Ekonomi;
 • Përvojë paraprake;
 • Aftësi të jashtëzakonshme organizative, aftësi në menaxhimin e kohës dhe aftësi komunikative;
 •  Aftësi të zbatoni programet e MS OFFICE;
 • Aftësi të caktoni dhe menaxhoni terminet;
 • Aftësi të jashtëzakonshme interpersonale dhe përshtatshmëri.

Recepsionist/e

Përgjegjësitë dhe Detyrat:

 • Mirëpritja, informimi, dhe orientimi i vizitorëve;
 • Pranimi i telefonatave dhe përgjigjja në e-mail-et informuese;
 • Pranon dhe përcjellë porositë dhe dërgesat;
 • Punë tjera të ngjashme lidhur me pozitën.

Kualifikimet:

 • Diplomë e shkollës së mesme, e preferuar diploma universitare ne drejtimet administrative, juridike apo ekonomike,
 • Të ketë përvojë pune të ngjashme,
 • Aftësi në menaxhimin e problemeve në situata të ndryshme,
 • Të ketë njohje te mire te gjuhës angleze,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi dhe analizim të nevojave,
 • Të ketë njohuri në përdorimin e pajisjeve të TI-ës dhe programeve te MS Office,
 • Të jetë energjike, aftësi të punës nën stres, me vetë iniciativë dhe flexibile.

Pranues Malli

Kualifikimet:

 • Te kete pervoje paraprake;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi dhe analizim të nevojave,
 • Aftësi në menaxhimin e problemeve në situata të ndryshme,

Inxhinier i Diplomuar (Drejtimi Elektro)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Vlerëson kërkesat e projekteve;
 • Vlerëson sistemet elektrike, produktet, përbërësit dhe aplikacionet;
 • Ndihmon në zhvillimin dhe projektimin e pajisjeve dhe sistemeve të ndryshme elektrike;
 • Projektimi, analiza dhe testimi i pajisjeve elektrike;
 • Modelimi i sistemeve;
 • Ofron mbështetje specifike përkatëse inxhinierike gjatë zhvillimit dhe zbatimit të projekteve teknike;
 • Bashkëpunon me inxhinierët e tjerë të disiplinave të ndryshme për zgjidhjen e çështjeve të ndryshme të inxhinierisë;
 • Përgatitja e dokumentacionit teknik dhe raporteve; propozimeve, prezantimeve dhe dokumente të tjera për projektet;
 • Hulumtimi për koncepteve të produkteve të reja;
 • Teston, vlerëson, modifikon dhe ri-teston produktet;
 • Shkruan raporte dhe dokumentacion;
 • Dertyra tjera sipas kërkesës.

Kërkesat

 • I/e diplomuar – Drejtimi Elektro
 • Kuptimi i teorisë së inxhinierisë elektrike dhe parimeve;
 • Aftësia për të hartuar zgjidhje praktike për sfidat e projektit;
 • Aftësi të mira teknike;
 • Aftësi për të punuar nën presion;
 • Aftësi për zgjidhje të problemeve;
 • Kreativitet.

Te interesuarit le te aplikojne duke derguar CV-te e tyre ne kete email:  banja_kllokotit@hotmail.com apo ne numrin 044211060

Apliko këtu