www.ofertapune.net Zyrtar Kryesor të Riskut | PunaIme

Zyrtar Kryesor të Riskut

Kompania

Shield Recruitment&HR

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

05-05-2023

Data e perfundimit

06-06-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Menaxhment

Shield Recruitment & HR kërkon një Zyrtar Kryesor të Riskut për klientin e saj, një ndër institucionet më të mëdha dhe të konsoliduara në fushën e sigurimeve në vend.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgjegjës/e të ndihmojë Bordin dhe Menaxhmentin e Lartë në kryerjen e përgjegjësive të tyre përkatëse, përfshirë ofrimin e analizave profesionale dhe kryerjen e rishikimit të rreziqeve;
 • Përgjegjës/e për identifikimin e rreziqeve materiale individuale dhe të agreguara (aktuale, të shfaqura dhe të mundshme) të siguruesit;
 • Përgjegjës për vlerësimin, agregimin, monitorimin dhe ofrimin e ndihmës në menaxhimin dhe adresimin e rreziqeve të identifikuara (kjo përfshinë kapacitetin e siguruesit për të absorbuar rrezikun duke marrë parasysh natyrën, probabilitetin, kohëzgjatjen, korelacionin dhe ashpërsinë potenciale të rrezikut);
 • Përgjegjës/e të krijojë dhe të mirëmbajë një pasqyrë të profilit të agreguar të rrezikut të siguruesit si një person juridik dhe nëse është e aplikueshme edhe në nivel grupi;
 • Përgjegjës/e të krijojë vlerësim largpamës të profilit të rrezikut;
 • Përgjegjës/e të vlerësojë mjedisin e brendshëm dhe të jashtëm në vazhdimësi në mënyrë që të identifikojë dhe të vlerësojë rreziqet e mundshme sa më herët që është e mundur;
 • Përgjegjës/e të konsiderojë rreziqet që rrjedhin nga marrëveshjet e kompensimit si dhe nga skema e bonuseve;
 • Përgjegjës/e të kryejë stres-teste të rregullta;
 • Përgjegjës/e për informimin për Menaxhmentin e Lartë dhe raportimin në baza të rregullta kohore për Bordin ose Komitetin e Rrezikut, lidhur me profilin e rrezikut të siguruesit dhe detajet e rreziqeve ndaj të cilave siguruesi është i ekspozuar si dhe propozimi i metodave të përshtatshme për zvogëlimin e këtyre rreziqeve;
 • Përgjegjës/e të dokumentojë dhe t’i raportojë Bordit për ndryshimet materiale që ndikojnë në sistemin e siguruesit për menaxhimin e rrezikut në mënyrë që ky sistem vazhdimisht të mirëmbahet dhe përmirësohet;
 •  Përgjegjës/e të kryejë vetëvlerësime të rregullta dhe të zbatojë apo monitorojë implementimin e çdo përmirësimi të nevojshëm.
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Bordi i Drejtorëve.

Kualifikimet;

 • Fakulteti Ekonomik ose të ngjashme;
 • Preferohet së paku tre (3) vite përvojë pune në fushën e menaxhimit të rrezikut në industrinë financiare apo industri tjetër relevante;
 • Njohuri të thella dhe të specializuara në fushën e menaxhimit të rrezikut;
 • Njohja e Gjuhës Angleze;
 • Aftësi organizative dhe Menaxhuese;

Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë CV-në në e-mail adresën: [email protected] deri me datë 12 Maj  2023 ora 16:00.

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do të kualifikohen.

Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë  

Apliko këtu