www.ofertapune.net Zyrtar i Shitjes Direkte (Alb/Eng) | PunaIme

Zyrtar i Shitjes Direkte (Alb/Eng)

Kompania

TEB Banka

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

18-05-2023

Data e perfundimit

02-06-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Banka

Mundësi Praktike

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë për pozitën: Zyrtar i Shitjes DirekteZyren Qendrore

Përgjegjësitë

 • Të rekrutojë klientë të rinjë
 • Të propozoj kredi individuale dhe Kredit Kartela për aprovim
 • Të analizojë gjendjes financiare të klientit
 • Bën promocione në terren dhe në baza të rregullta bën vizita klientëve
 • Ofron këshilla profesionale klientëve drejt përzgjedhjes së produkteve ose shërbimeve
 • Përkujdeset që klientët të kenë dokumentacionin e kompletuar
 • Përfaqëson Bank-ën në mënyre të matur dhe efikase.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Preferohet diplomë e universitetit Ekonomik ose Administrim Biznesi
 • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike të tij
 • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
 • Të jetë efikas në shitje apo marketing te produkteve të bankes
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese
 • Të ketë imazh profesional, etikë dhe sjellje të mira
 • Njohuri bazike në Excel dhe Word te MS Office
 • Efikas në punë ekipore
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze
 • Licencë drejtimi automobili Kategoria B

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com. Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 24.05.2023. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Internship Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for candidates for the position of Direct Sales Officer in Head Office

Responsibilities:

 • Recruiting new clients
 • Proposing individual loans and Credit Card for approval
 • Analysing client’s financial situation
 • Conducting promotions in the field and visiting clients in regular bases
 • Providing professional advises to the clients on selecting our products and services.
 • Ensuring that customer have complete documentation
 • Represent the Bank in the efficient manner

Qualifications required:

 • Preferred university degree in Economics or Business Administration
 • Knowledge of Kosovo’s economy and follow related improvements, amendments,
 • Having knowledge of the Bank’s products and services
 • To be efficient in sales or marketing of bank products
 • Excellent communication skills
 • Having professional image of ethics and good behaviour
 • Basic knowledge in Excel and Word of MS Office
 • Efficient in team work
 • Good knowledge of English Language
 • Driving licence Category B

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Deadline for applying is 24.05.2023. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

Apliko këtu