www.ofertapune.net Zyrtar i Burimeve Njerëzore | PunaIme

Zyrtar i Burimeve Njerëzore

Kompania

NOIR corp

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

18-08-2023

Data e perfundimit

27-09-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Burime Njerëzore

Pozita: Burime Njerëzore
Lokacioni : Veternik, Prishtine
Orari : Orar i Plotë

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Rekrutimi dhe përzgjedhja e kandidatëve të përshtatshëm për pozitat e hapura
 • Përgadit dhe menaxhon shpalljet e vendeve të punës dhe proceset e shpalljes
 • Përgadit dokumentet e nevojshme për kontratat e punës, duke përfshirë detajet e pozitës,
  përgjegjësitë, kushtet e pagës, përfitimet dhe rregullat e punës.
 • Sigurimi që të gjitha kontratat e punës të respektojnë ligjet dhe rregulloret aktuale të punës
 • Mbledhja, ruajtja dhe organizimi i të dhënave per secilin punonjës/e për arsye ligjore dhe
  administrative.
 • Siguron administrim të plotë, kualitativ dhe konfidencial me dosjet e personelit dhe të gjitha
  kontratat, marrëveshjet në lidhje me kompaninë
 • Të mbajë takim me punonjësit në lidhje me përmbajtjen dhe kuptimin e kontratave të tyre të punës.
 • Menaxhimi i performancës dhe vlerësimi i punonjësve.
 • Planifikimi dhe organizimi i programeve të trajnimit.
 • Realizimi i trajnimeve të ndryshme për rritjen e aftësive të punonjësve.
 • Menaxhimi i konflikteve dhe zgjidhja e çështjeve të sjelljes në punë.
 • Trajtimi i ankesave dhe këshillimi i punonjësve në çështje të ndryshme.
 • Përpilimi i raporteve dhe analizave të nevojshme për menaxhimin e burimeve njerëzore.
 • Kërkimi i metodave të reja të rekrutimit, seleksionit, trajnimit dhe mirëmbajtjes së punonjësve.
 • Gatishmëri për të ndihmuar rreth kërkesave
 • Përpunimin e listës së pagave
 • Punë të tjera lidhur me Burime Njerëzore

Kualifikimet:

 • Diplomë bachelor
 • Shkathtësi profesionale në të shkruar dhe komunikim verbal
 • Të jetë i/e informuar mbi rregulloret dhe ligjet në fuqi
 • Të ketë saktësi dhe vëmendje në detaje të punës
 • Njohuri të përgjithshme të teknologjisë dhe pakos Microsoft
 • Të ketë njohuri të gjuhës shqipe në të shkruar dhe angleze
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

 • CV
 • Referencë e përvojës së punës
 • Certifikata të trajnimeve të ndjekura

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të
aplikojnë duke dërguar CV në e-mail adresën [email protected]
Afati i aplikimit është deri me datën 20/09/202