Zyrtar/e për Relacion me Klient

Kompania

FINCA Kosovo

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Skenderaj

Data e publikimit

13/10/2021

Data e perfundimit

20-10-2021

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Bankë

FINCA është Institucion Financiar Amerikan, që operon në Euroazi, Lindje të Mesme, Afrikë dhe Amerikë Latine, duke shërbyer mbi 2.7 milion klientë. Me qëllim të rritjes së efikasitetit në operacione, FINCA Kosovë shpallë:

KONKURS

ZYRTAR/E PËR RELACION ME KLIENT – SKENDERAJ

PËRGJEGJËSITË:

 • Të identifikojë klientët potencial për kredi përmes promovimit të ofertës kreditore;
 • Të monitorojë trendet dhe zhvillimet e tregut;
 • Mbledh, analizojë dhe verifikojë informatat që lidhen me kredi kërkuesin;
 • Të ndërtojë dhe analizojë pasqyrat financiare;
 • Mirëmbajë klientët ekzistues të institucionit dhe të menaxhojë kualitetin e portfolios;
 • Të vlerësojë riskun e kredisë;
 • Të menaxhojë në mënyrë cilësore kualitetin e portfolios për klientët;
 • Të menaxhojë me sukses pagesat mujore të kredive të aprovuara;
 • Të ndërtojë relacione afatgjate dhe profesionale me klientë dhe të prezantojë institucionin, në përputhje me politikat dhe procedurat e institucionit;
 • Të ofrojë kualitet të lartë shërbimit të klientit;
 • Të shes në mënyrë proaktive produktet e kredisë si dhe produktet e tjera në të ardhmen;

KUALIFIKIMET:

 • Diplomë universiteti në ekonomi, financa ose administrim biznesi; Përvoja e punës në institucionet financiare është përparësi;
 • Njohuri mbi ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike të tij; Njohuri të përgjithshme të sistemit mikro-financiar;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese; Aftësi të forta analitike dhe organizative; Njohuri të gjuhës angleze;
 • Posedimi i patentë shoferit.

Ju lutem plotësojeni aplikacionin online përmes web-faqës: www.fincakosovo.org. Në titull duhet të shkruhet pozita e punës dhe vendi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk do të konsiderohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. FINCA Kosovë ofron mundësi punësimi të barabartë. Afati i aplikimit deri me 20.10.2021

www.fincakosovo.org

FINCA Kosovë Zyra Qendrore Rr. Robert Doll, Nr.112 10000 Prishtina + 383 (0) 38-609-721  + 383 (0) 38-609-722  Kosovo.FINCA.org

FINCA është institucion financiar Amerikan me selinë kryesore në Washington DC – SHBA | Vepron në 21 shtete të botës, në 5 kontinente të ndryshme | Ofron shërbime mbi 1.6 milion klientëve në mbarë botën

Apliko këtu