Zyrtar/e në Departamentin e Marketingut

Kompania

Moneta MoneyGram

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

16/09/2021

Data e perfundimit

15-10-2021

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Moneta është institucion financiar jo-bankar, i specializuar në ofrimin e shërbimeve financiare, me një personel me përvojë shumëvjeçare në këtë fushë.

Me qëllim të avancimit të veprimtarisë, Moneta tani është duke kërkuar kandidat të kualifikuar dhe profesional për pozitën:

                       Zyrtar/e në Departamentin e Marketingut

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Përgjegjës për implementimin e planit vjetor dhe buxhetit të Marketingut;
 • Përgjegjës për mirëmbajtjen e web faqes zyrtare të Korporatës, duke përfshirë përditësimin e përmbajtjes, paraqitjen vizuale, shtimin e faqeve të reja, etj.;
 • Bën përzgjedhjen, porositjen dhe shpërndarjen e materialeve promovuese në përgjithësi;
 • Përkujdeset për materialet e zyrës si: vizitkarta, memorandume, dosje, pliko etj. të cilat kanë karakter promovues për korporatën;
 • Merr pjesë në planifikimin dhe menaxhimin e marketingun direkt;
 • Bashkëpunon dhe kontrollon cilësinë e punëve të kryera nga kompanitë e kontraktuara të marketingut;
 • Planifikon, realizon dhe mbikëqyrë eventet dhe kampanjat e ndryshme të marketingut;
 • Menaxhon marketingun në mediat sociale;
 • Bën dizajnimin e reklamave për agjentë dhe për korporatën.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diplomë universitare në Marketing, Menaxhment apo fusha tjera relevante;
 • Përvojë pune minimum 3 vjeçare në fushën e Marketingut;
 • Shkathtësi të larta në përdorimin e MS Office;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi në gjuhën shqipe dhe angleze;
 • Njohuri në përdorimin e programeve të dizajnit;
 • Aftësi të larta organizative, analitike dhe kreative;
 • Patentë shofer – kategoria B.

Të gjithë të interesuarit duhet të aplikojnë përmes sistemit elektronik të rekrutimit në www.monetaks.com apo të dërgoni email në hr@monetaks.com. Së bashku me aplikacionin apo email-in, ju lutem bashkëngjitni CV-në dhe letrën motivuese në formatin PDF.

Afati për aplikim do të jetë deri më datën 15.10.2021. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Aplikimet e pakompletuara dhe të dërguara me vonesë nuk do të merren parasysh.

Apliko këtu