www.ofertapune.net Zyrtar/e Marketingu | PunaIme

Zyrtar/e Marketingu

Kompania

BONEVET

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Të gjitha qytetet

Data e publikimit

25/08/2020

Data e perfundimit

13-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Administratë

BONEVET po kërkon një Zyrtar/e Marketingu, të kualifikuar dhe pasionuar për punën.

Ky person është përgjegjës për zhvillimin e komunikimit interaktiv mes komunitetit dhe BONEVET. Ai/ajo do të sugjerojë një plan të marketingut, i cili do të jetë në vijë me strategjinë zhvillimore të BONEVET. Plani i marketingut do të përmbajë aktivitetet e nevojshme për të siguruar mbulim dinamik të informatave të komunitetit tonë përmes mediave dhe mjeteve tjera, dhe do të promovojë marrëdhënie të ngushtë me donatorët dhe sponsorët.

 

Kandidati/ja ideal/e pritet të ketë aftësi të shkëlqyeshme në të folur dhe në të shkruar të gjuhës shqipe dhe asaj angleze.

Çdokush që jeton në Kosovë mund të aplikojë, duke e plotësuar aplikacionin në gjuhën shqipe apo atë angleze.

Për të aplikuar klikoni në këtë vegëz: https://www.bonevet.org/apliko-marketing/

Aty keni hapësirën për ta ngarkuar CV-në tuaj, dhe për ta plotësuar Letrën Motivuese, sipas formatit të përgatitur nga BONEVET.

Afati i fundit per aplikim: 13 shtator, 2020 ora 23:59.

Kualifikimet

– Shkollim në Marketing, Marrëdhënie me Publikun, apo fusha tjera të ndërlidhura dhe/ose përvojë në Marketing

– Aftësi menaxheriale

– Nivel i rrjedhshëm i gjuhës shqipe dhe asaj angleze (në të folur dhe të shkruar)

– Njohuri të mjeteve digjitale dhe atyre publikuese të marketingut

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë:

– Menaxhimi i ekipit të Marketingut në të gjitha qendrat e BONEVET në Kosovë

– Hartimi i planit vjetor të marketingut të BONEVET, me qëllimin e përgjithshëm që të rritet ndërgjegjësimi për brendin përmes aktiviteteve dhe formave tjera

-Zgjerimi i rrjetit të sponsorëve, donatorëve, dhe partnerëve të BONEVET

– Menaxhimi i kanaleve të komunikimit, duke kuruar në detaje dhe krijuar përmbajtje të duhura dhe që publikohen në kohë të përshtatshme, për të marrë vëmendjen e audiencës; hartimi i dokumenteve tjera zyrtare të BONEVET

– Komunikimi me mediat e shkruara dhe elektronike, përfaqësimi i organizatës në intervista dhe paraqitje televizive.