www.ofertapune.net Vende të lira pune | PunaIme

Vende të lira pune

Kompania

Mokne

Lokacioni

Burim , Prishtinë

Data e publikimit

30-10-2023

Data e perfundimit

03-12-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Retail dhe Distribuim

Kompania Mokne është kompani e re prodhuese e cila aktivitetet e saja ka filluar ne vitin 2022
ku për qellim primar ka ujin natyral te amballazhuar.
Emri Mokne është marrë nga Bjeshkët e Istogut ku njihet për burimet e shumta dhe cilësore të
ujit ,e që na motivon dhe jemi krenarë që ti ofrojm vendit tonë dhe tregut të jashtëm një uje të
këtij niveli.
Ne besojmë në njohjen dhe shpërblimin e punonjësve të jashtëzakonshëm, dhe ofrojmë
mundësi për rritje dhe avancim brenda kompanisë sonë.
Prandaj nëse keni dëshirë për të qenë pjesë e një kompanie inovative, dinamike dhe
profesionale, ju inkurajojmë të aplikoni!

Lokacioni : Prishtine – 27 vende pune

 • Menaxher/e të Shitjes (Ambulantiv, Horeca, Key Account, Export ) – 4
 • Komercialist Key Account – 5
 • Komercialist HoReCa – 4
 • Agjentë Ambulantiv – 5
 • Komercialist – 1
 • Liferues – 7

Lokacioni : Istog – 17 vende pune

 • Menaxher/e të shitjes (Regjional)– 1
 • Komercialist Key Account -4
 • Komercialist HoReCa- 2
 • Agjentë Ambulantiv – 4
 • Komercialist – 1
 • Liferues – 5

Menaxher/e të shitjes: ( Horeca, Key Account, Ambulantiv, Bidona, Regjional)
Përgjegjësitë Kryesore: 

 • Planifikon, organizon dhe siguron planin e shitjes.
 • Mirëmban ne menyrë të vazhdueshme mardhëniet me klientë.
 • Zhvillon planet e nevojshme per përgatitjen e buxhetimit të shitjeve.
 • Harton dhe zbaton strategjitë e depertimit dhe shitjes ne tregjet e synuara.
 • Përgatit kontratat dhe siguron përditesimin e vazhdueshem te informacionit mbi shitjet.
 • Kordinon mbledhjen e pagesave nga klientët në përputhje me kushtet e kontratës.
 • Përgatit analiza dhe raporte mbi gjendjen e shitjeve .
 • Bashkëpunon ne menyrë efektive me anëtaret e ekipes ,për te adresuar sfidat dhe
  problemet e shitjeve.

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • Kandidatët duhet te posedoj njohuri te thella profesionale dhe aftesi te shkelqyeshme ne
  shitje, hulumtime, analitike dhe organizative
 •  Preferohet te kete Diplome Universitare ( Menaxhment , Biznes, Ekonomi), trajnime te
  tjera relevante jashte shkollore perbejne avantazh.
 • Te kete përvoje paraprake në fushen përkatëse te pakten 2 vite.
 • Shkathtësi të shkëlqyera të komunikimit si në të folur ashtu edhe në të shkruar në
  gjuhën Angleze dhe Shqipe
 •  Shkathtësi të mira ndër-personale dhe aftësi për të ndërtuar dhe mbajtur marrëdhënie të
  mira. me ekipin e shitjes me bashkëpunëtorë dhe partnerë.
 • Të posedoj patent shofer

Agjentë të shitjes : (Komerciale , Ambulantiv ,)

Përgjegjësitë Kryesore:

 • Zbaton planet e shitjes nga menaxhmenti.
 • Identifikim i klientave potencial.
 • Kordinimi i pagesave te klienteve me menaxhmentin.
 • Vizitat e rregullta sipas route planeve te kompanise.
 • Mbajta e raporteve korrekte dhe profesionale me klientet ekzistues dhe potencial. 

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • Të ketë përvoje pune ne shitje se paku 1 vite.
 • Të ketë mbaruar shkollen e mesme .
 • Aftesi te mira komunikuese dhe negociuese.
 • Përmbushja e targeteve mujore te caktuar nga kompania.
 • Patente shofer.
 • Mosha 18-40 vjeq.

Liferues:
Përgjegjësitë Kryesore:

 • Kujdeset per mallin qe ngarkohet te dergoj ne piken e caktuar nga shitja.
 • Permbushja e planit ditor te liferimit caktuar nga shitja.

Kualifikimet dhe Kerkesat:

 • Të ketë te mbaruar shkollen e mesme
 • Të ketë kategorinë perkatëse te drejtimit .

Si të aplikoni:
Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar që plotësojnë kushtet, të aplikojnë duke dërguar
CV-të e tyre përmes postës elektronike: [email protected]

Afati i Aplikimit:
Afati për aplikime është deri më 01.12.2023. Ju lutemi të keni parasysh se do të kontaktohen
vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë.

Pse të zgjidhni Mokne shpk?

Avancimi i karrierës: Ne vlerësojmë talentin dhe përkushtimin e punonjësve tanë. Punetorët e
jashtëzakonshëm do të kenë mundësinë për të avancuar karrierën e tyre brenda kompanisë
tonë. Ne ofrojmë një rrugë të qartë dhe të strukturuar për karrierën, duke ju lejuar të arrini nivele
të reja në aspektin profesional.

Pagat dhe benefitet: Ne ofrojmë paga dhe benefite të konkurrueshme për të tërhequr, mbajtur
dhe zhvilluar talentët më të mirë.

Zhvillimi profesional: Ne besojmë në mësimin e vazhdueshëm dhe rritjen personale duke
ofruar programe trajnimi dhe seminare për të përmirësuar aftësitë dhe njohuritë tuaja.
Ambienti inovativ i punës: Bashkohuni me një ekip profesionistësh të pasionuar pas kulturës
bashkëpunuese. Inkurajojmë kreativitetin, iniciativën dhe ndarjen e ideve për të ndihmuar
suksesin e kompanisë sonë.