www.ofertapune.net Vende të lira pune | PunaIme

Vende të lira pune

Kompania

VITAFOOD

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

06-09-2023

Data e perfundimit

05-10-2023

Lloji i orarit

Full Time

Operatorë në paketues

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Kryen paketimin mekanik të produkteve ushqimore në fabrikën e prodhimit në ambalazhe individuale, kolektive dhe transportuese,
 • Paketimi kryhet sipas udhëzimeve të përcaktuara të punës.
 • Të mbaj përgjegjësi për: pamjen estetike të paketimeve, numrin e produkteve që paketohen, datën/datën e përdorimit të prodhimit, tekstin e deklaratës, fletën e kontrollit, mënyrën e paketimit, mbyllja e saktë, kontaminimi i mundshëm i produktit, etj.
 • Informon menjëherë mbikëqyrësin e tij për mangësitë e identifikuara të produktit.
 • Operatori ka per detyre kryerjen e funksioneve të nevojshme për realizimin e prodhimit të produkteve në sajë të udhëzimeve të punës nga Shefi i mirëmbajtjës.
 • Puna kryhet në tërësi sipas normave dhe standardeve të përcaktuara për punë.
 • Kujdeset për reduktimin e mbetjëve dhe ndërprerjën në funksionim.
 • Operatori është i obliguar të përcjellë gjitha trendët e standardëve me të cilat është e çertifikuar kompania konform trajnimeve te ofruara nga Menaxheri i cilësise.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidatët duhet të kenë të përfunduar shkollën e mesme, diploma universitare është përparësi;
 • Përvoja në fushën përkatese konsiderohet përparësi, por jo e domosdoshme
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese me palët dhe stafin.
 • Të kenë aftësi të menaxhimit të punës në presion;

Vozites Kategoria B, C,

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Bën pranimin e mallit nga depoisti sipas faturave te mallit;
 • Bën transportin e mallit prej depos deri tek blerësit;
 • I përmbahet planit ditor të vizitave (route planit të cilin e merr nga mbikëqyrësi);
 • Mban evidencë financiare ditore për vlerën e mallit të pranuar nga depoisti dhe të shitur në terren;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit dhe negocimit;
 • Aftësi të larta organizative dhe ndërpersonale.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme.
 • Të jenë të pajisur me patent shofer të kategorive B
 • Të jenë të pajisur me patent shofer të kategorive C, C1
 • Të kenë aftesi të shkëlqyera të planifikimit dhe organizimit të punës;
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës.
 • Të kenë aftësi të menaxhimit të punës në presion.

Punonjës në depo

Detyrat dhe përgjegjësitë :

 • Kryen shkarkimin e mallit nga kamionët transportues dhe e vendosë mallin në depo;
 • Bën renditjen e mallit sipas programeve;
 • Bën ndarjen e mallit sipas faturave;
 • Ngarkon furgonët me mall sipas orarit për ngarkim;
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e depos, brenda dhe jashtë saj;

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë e shkollës së mesme;
 • Aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës dhe punës ekipore;
 • Të kenë aftësi për të punuar në orar fleksibil;

Vërejtje:Luten të aplikojnë vetëm kandidatët që seriozisht i plotësojnë kushtet e sipërshënuara.

CV-et tuaja dhe dokumentet mbështetëse dërgoni në emailin: [email protected] 

Në “Subject” ju lutem shënoni titullin e pozitës që po aplikoni. (Shembull: Operator në Paketues, Vozitës, Punonjës në Depo etj…).

Konkursi do jetë i hapur deri me datë: 05.10.2023.